Sundhedssatellitter i Viborg Kommune

19. juni 2017, 08:47
Else Th. Pedersen Foto: Pressefoto

LÆSERBREV Tirsdag den 23. maj har Viborg Kommune brugt penge på at indrykke en annonce i Fjends Folkeblad, med bl.a. ønske om gode ideer til tiltag i lokalområdet i forbindelse med en sundhessatellit.

Dagen efter kunne samme annonce læses i Viborg Stifts Folkeblad, med en annonce under hvert lokalområde.

I efteråret 2016 indkaldte Viborg Kommune til borgermøde i Stoholm kultur- og fritidscenter om sundhedssatellitterne i Viborg. Jeg husker, at der var et stort fremmøde med ca. 130 engagerede Fjends-borgere.

Jeg er for øvrigt vidende om, at lignende borgermøder har været afholdt i alle de gamle kommuner i Viborg.

På borgermødet blev vi opfordret til at komme med ønsker for, hvad en sådan sundhedssatellit kan indeholde

Der kom rigtig mange gode og forskellige forslag frem som udtagning af blodprøver, genoptræning i forbindelse med ulykker og sygdom, arrangementer der kan forbygge bl.a. ensomhed og mange andre forslag.

Forslag som er et udtryk for, at rigtig mange har besvær med at kommer fra deres lokalområde.

Det er også udtryk for, at lokalområderne er en tryg base for den enkelte.

Forslag som fik megen ros af både politikkerne og kommunens medarbejdere.

Stoholm har faciliteterne, så det er bare om at komme igang.

Annoncerne efterlader mig med det indtryk, at kommunens politikkere afholder et borgermøde for borgermødets skyld.

Jeg føler, at jeg har brugt en aften til et borgermøde uden at blive hørt.

Kære politikkere når borgerne bruger tid til at deltage i et borgermøder, er det med et ønske om blive hørt og taget alvorligt.

Derfor brug nu den viden, der er tilgængelig fra borgermøderne.