Store planer for Karup Kultur- & Forsamlingshus

En status

16. maj 2017, 09:23
Sådan kan Karup Kultur- & Forsamlingshus komme til at se ud i fremtiden, såfremt der samles penge nok ind Foto: Arkplan

KULTUR Som mange nok ved, så har bestyrelsen for Karup Kultur- & Forsamlingshus og bestyrelsen for støtteforeningen til bevarelse af Karup Kultur- & Forsamlingshus store ambitioner ift. en om- og tilbygning af huset.

Vi vil gerne give Karup et Kultur- & Forsamlingshus, der indeholder de rammer som en moderne familie ønsker og, som dækker et fremtidigt behov. Et hus, der er lukket op og indgangsmæssigt vender ud mod Bredgade og ikke som nu, hvor indgangen vender mod Vinkelvej. Vi ønsker at give borgerne alternative og kulturelle muligheder og tilbud her i byen, således at vi ikke altid skal køre til en af vores større nabobyer for at høre noget musik eller et foredrag. Et hus, der er tilgængeligt for alle, som ønsker at benytte det.

Vi skal som minimum have nyt indgangsparti og handicapvenlige toiletter, men vi tror på, at et moderne og spændende Kultur- & Forsamlingshus midt i Karup vil være med til at tiltrække nye borgere og familier til byen og området.

Vi har i de sidste par år gjort en stor indsats for at få det nuværende hus til at fremstå mere moderne. Indvendigt har vi gjort det ved at opsætte troldtex lofter, som giver en god akustik. Vi har fået ny loftbelysning, som kan dæmpes. Der er indkøbt runde borde, stole med stof og vi har fået et moderne lydanlæg med teleslynge. Derudover er de to sale renoveret og malet, og vi har fået smarte lameller for vinduerne.

Salene er piftet op med malerier som skiftende, lokale kunstnere udstiller hos os. Det giver en god og positiv dialog ved arrangementer i huset og rundt om i byen.

Udvendigt har vi i efteråret 2016 fået renoveret parkeringsområdet bagved huset og ud mod Vinkelvej. Vi har fået opsat belysning og lavet handicaprampe. Derudover har vi fået facaderenoveret bagtil, mod Vinkelvej og ud mod Bredgade.

Vi har således været i gang med de områder af huset, som ikke er med i vores ombygnings- og renoveringsprojekt.

Det store ombygningsprojekt

Hvordan går det så med det store ombygnings- og renoveringsprojektet? Jo, vi har fået bevilget 2 mill kr. fra Viborg Kommune. De 600.000 kr er blevet frigivet til køb af Bredgade 17, så vi har købt denne ejendom. Da vi har svært ved at udvide huset indenfor de nuværende rammer, har det stor betydning for projektet, at vi kunne erhverve denne ejendom. Vi er i dialog med Lokale og Anlægsfonden. Det er en proces og kræver en tilrettet projektbeskrivelse, hvilket vi er i gang med. Når den er klar, og Loa har sagt god for den, skal den også sendes til andre fonde, for at skaffe midler til projektet.

Derudover har vi startet en indsamling lokalt, både hos virksomheder og private. Det går godt, og vi får positiv respons rigtig mange steder. I skrivende stund, her først i april, har vi samlet 100.700,00 kr. ind til vores projekt. Vi takker alle, som støtter os. Det er et projekt til gavn for Karup og omegn, mere end det er et projekt for Karup Kultur- & Forsamlingshus, selvom det er os, som arbejder for, at det lykkedes hvilket kun kan ske med støtte og opbakning fra jer borgere.

Har du lyst til at hjælpe med projektet, eller har du ideer til aktiviteter i huset - måske du endda selv vil arrangere noget, så kontakt os endelig. Huset har brug for at blive brugt.

Og, søndag den 21. maj er der husstandsindsamling.