Lions Karup

Lions Karup er din lokale klub, hvis formål er at støtte humanitære og sociale og kulturelle formål

16. maj 2017, 09:22
Claus Leo Christiansen, Otto Thierry Hansen, Carsten Staal-Thomsen og Visti Pedersen til Karup Å Marked. De er alle en del af Lions Karup Foto: Privatfoto

ORGANISATION Lions Karup er en del af det verdensomspændende Lions International, som er repræsenteret i næsten alle verdens lande. Vi støtter både lokalt, nationalt og internationalt.

Lions Karup

Lions Karup har to indtægtsgivende arrangementer, nemlig Karup Å-marked, som vi afvikler sammen med Hessellund Sø Camping hvert år i juni måned og Julelotteriet, som afholdes i december måned.

Å-markedet holdes over en weekend, og starter fredag aften med fællesspisning og fest med DJ i teltet. Lørdag starter vi op om formiddagen med livemusik i teltet, for hen på eftermiddagen at afholde koncerter på Den store Scene med div. kendte navne. Og så slutter aftenen af med den traditionelle koncert med Lars Lilholt. Søndagen begynder ligeledes i teltet med morgenkaffe og rundstykker til de morgenfriske. Også her bydes der på live musik i teltet. Under hele festlighederne afholdes Å-markedet med mange kræmmere og tivoli omkring festpladsen. På hjemmesiden www.aamarked-karup.dk kan du se hele programmet for Karup Å-marked 2017

Julelotteri

Ved Julelotteriet sælger Lions Karup lodsedler, hvor hovedgevinsten er et gavekort på 10000 kr. til handel i lokale butikker i gamle Karup Kommune. Derudover er der et væld af mindre præmier i form af gavekort til brug i de lokale butikker. Julelotteriet er et populært lotteri, hvo rde fleste kan være med, idet prisen for lodderne på 10 kr. er meget billigt i forhold til den store gevinstchance.

Overskuddet fra disse arrangementer sættes helt ubeskåret ind på klubbens aktivitetskonto, hvorfra penge til diverse støtteformål trækkes. Her kan bl.a. nævnes, at Lions Karup siden opstarten i 1985 har uddelt ca. 3,2 millioner kroner. Heraf er de godt 1 million uddelt internationalt, godt 500.000 uddelt nationalt og ca. 1,7 millioner uddelt lokalt.

Eksempelvis har vi uddelt støtte til Lions Katastrofefond, som ved f.eks. naturkatastrofter sender støtten direkte ned til nærmeste Lionsrepræsentation, så støtten anvendes lokalt, med den effekt, at der ikke bruges penge på transport af varer til katastrofestedet, der handles lokalt til andre priser end hvis støtten købes her i Danmark, hvilket så betyder, at vi får mere hjælp for pengene til gavn for de, som har behov for støtten.

Mæslingevacciner

Vi støtter også med mæslingevacciner. Hver dag dør ca. 300 børn af mæslinger. For de 20 kroner en mæslingepin koster, kan vi købe knapt 3 vacciner. Dertil kommer, at Belinda og Bill Gates Foundation og den engelske nødhjælpsorganisation UKAID giver yderligere 1 krone for hver krone Lions støtter med til mæslingevaccine. Så der er bestemt ide i at købe mæslingepins hos Lions.

Lokalt har vi givet støtte til bl.a. Aktivitetspark ved Karup Skole, vi sender en ung mand på togt med skoleskibet Mary Ann i sommerferien, vi har hjulpet med støtte sangbøger til ældreplejen i Frederiks, har hjulpet Grønhøj Forsamlingshus med en ny emhætte blandt meget andet. Derudover støtter vi hvert år den lokale julehjælp.

Hvordan kan vi så støtte uden at det koster til administrationen: Det enkelte medlem i Lions Karup betaler med vores medlemskontingent for administrationen. Det betyder, at der er meget fokus på, hvordan pengene bruges til fordel for modtagere af støtten. Alt arbejde i Lions er frivilligt, på nær lige et par ansatte i Hillerød på Lions kontoret.

Medlemmer

I Lions Karup er vi p.t. ca. 30 medlemmer. Vi mødes til klubmøde en gang om måneden, hvor vi har forskellige aktiviteter i form af virksomhedsbesøg, foredrag mm. Klubmødet starter med spisning (egenbetaling), hvorefter vi følger en fast dagsorden, hvor der bl.a. bliver taget stilling til ansøgninger om støtte. Herefter overgår vi til det egentlige arrangement.

Lions Karup er en åben forening. For at signalere denne åbenhed skiftede vi forrige år navn fra Lions Club Karup til blot Lions Karup, idet flere fejlagtigt betragtede Lions som en logelignende klub.

Sammenhængskraften i Lions Karup er det sociale ved fællesskabet omkring vores arrangementer og aktiviteter. Vi hygger os, når vi afholder Karup Å-marked, selv om det er et slid, og vi er godt trætte, når vi har lukket ned søndag aften. Vi nyder at se, at vores feststemte gæster danser, synger og hygger sig i teltet og på festpladsen til orkestrenes dejlige musik.

Lions Karup er en af de mest veldrevne klubber i den danske del af Lions. Det er vi, fordi vi har det godt sammen og fordi vi tager fællesskabet og medlemsskabet af Lions alvorligt.

Ønsker du at vide mere om Lions Karup, så kig forbi vores stand ved Åben By arrangementet, og slå en sludder med en af vores klubmedlemmer.

Du kan altid komme i kontakt med din lokale Lions på hjemmesiden www.karup.lions.dk

Vi ses i lokalområdet.