Kirken på bakken - vores kirke

Karup kirke har ligget her på toppen af bakken - midt i det ellers flade landskab og med Karup Å løbende vestom - i mere end 500 år

16. maj 2017, 09:35
Karup kirkes sognegård fyldt af glade familier til fællesspisning efter en børnegudstjeneste Foto: Helle Bærnholdt

KIRKE Kirken, som oprindeligt var viet til Jomfru Maria, må være blevet bygget engang i løbet af 1400-tallet for at rumme de mange pilgrimme, som valfartede til Karup for at besøge Helligkilden og bede til Jomfru Maria. Kirkens og kildens historie er både dramatisk og meget spændende, og den er en vigtig del af den lokale identitet - noget, som kan gøre de fleste Karup-boere stolte. I middelalderen gik Karup kirke for at være domkirken på heden. Bygningsværket var da også imponerende og en hel del større end den kirke, vi kender i dag. Kirken i dens nuværende form er sådan set kun hovedskibet af den daværende kirke - hertil var der nemlig dengang føjet to sideskibe, kor og et mægtigt, højt tårn med spir, som kunne ses langvejs fra af de tilrejsende pilgrimme. Kirken var rigt udsmykket, og man levede godt af de mange penge pilgrimmene lagde, når de besøgte stedet - bl.a. havde man pavens tilladelse til at sælge afladsbreve, som skulle sikre køberen 7 års nedsættelse af hans ellers hendes tid i den frygtede skærsild.

500 året for Luthers opslåen

I år fejrer vi jo som bekendt 500 året for Luthers opslåen af sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg - den begivenhed, som blev startskuddet til reformationen. Men i Karup var der dengang ikke meget at fejre, når sandheden skal frem. For reformationen blev et vendepunkt for Karup kirke - et vendepunkt, hvorfra det desværre gik ned ad bakke i forhold til fordums storhed. Man mistede indtægterne fra afladshandlen, og pilgrimsstrømmen tørrede efterhånden ud. Kirken forfaldt, og det meste af værdi blev solgt. Dødsstødet blev for alvor sat ind, da lynnet i 1714 slog ned i kirkens ellers så prægtige tårn. Herefter henlå kirken i ruiner til 1743, hvor herremanden på Aunsbjerg købte den og istandsatte den med det udseende, vi kender den dag i dag.

Og her ligger den så stadig - vores kirke - på toppen af bakken, hvorfra den står som garant for historien og trådene tilbage i tiden. Tanken, om at lige her har mennesker fejret gudstjeneste og henvendt sig til Gud i århundrede, fået deres nyfødte børn døbt, indgået ægteskab og båret deres døde til graven, er jo fantastisk. Men endnu mere fantastisk er det, at her lever og ånder kirken endnu den dag i dag. Her fejrer vi hver eneste søn- og helligdag gudstjeneste i en god, levende og sangglad menighed. Her døber vi vores små, konfirmerer vores unge, vier elskende par og tager afsked med vores døde. Her mødes vi i glæde og sorg - og til alt det midt imellem - også på helt almindelige søndage eller hverdage, hvor vi kan få lov at mærke roen og nærværet og fællesskabet i vores kirke.

Mange aktiviteter

Karup kirke har et dygtigt menighedsråd og en gruppe af frivillige, som vi kalder Sognegårdens Venner, samt en engageret menighed - og alt det er guld værd for en kirkes trivsel og liv og vækst i et sogn. Det betyder, at der ud over de faste gudstjenester på søn- og helligdage og mange kirkelige handlinger også foregår en masse andre ting i og omkring kirken. Jævnligt fylder vi kirken med de allermindste til De Små Synger, og rigtig mange børn og forældre og endda bedsteforældre deltager, hver gang vi byder til Børnegudstjeneste og Pizza. Vi samarbejder med skole, børnehave, dagpleje og lokale foreninger om gudstjenester og deltagelse i lokale arrangementer. Den sidste fredag i måneden er der hygge og foredrag i sognegården for den ældre del af byens borgere. Vi underviser minikonfirmander og konfirmander, holder gudstjenester på Åbrinken og inviterer til koncerter og foredrag. Men jævne mellemrum synger en gruppe sangglade mennesker, som vi kalder Karup Sangkor, ved gudstjenesten. Samtidig drager præsterne rundt i sognet til samtaler og husbesøg, og også kirkegårdens ansatte tager ofte en lille snak med de mennesker, som kommer på kirkegården. Ja, Karup kirke ligger her sandelig stadig på bakken og ånder af liv og glæde ved at forkynde det kristne budskab til mennesker i alle aldre og alle steder i livet. Kig forbi - enhver er velkommen i vores kirke og sognegård!

I forbindelse med Åben By den 20. maj er der Morgensang i kirken kl. 8.30 og efterfølgende Morgenkaffe i sognegården.