KKIK tilbyder breddeidræt

Karup Kølvrå Idrætsklub (KKIK), nu tænker du nok ved dig selv dem kender jeg da godt, hvorfor nu læse om dem igen? Men er du nu sikker? KKIK er meget mere end Håndbold og Gymnastik

11. maj 2017, 10:05
Bagerst f.v.: Michael Nielsen, Bente Sørensen, Ole Sørensen, Tina Rasmussen, Tom Jepsen, Elin Madsen, Michael Nielsen og Morten Nielsen. Forrest f.v.: Dan Knudsen, Jeanne Fallesen, Heidi Madsen og Kenneth Nedergaard. I midten ses Jesper Kjelgaard Foto: René Burow Sørensen

Idræt De aktiviteter, som KKIK tilbyder, er bredt spredt udover sportsgrene som Badminton, Fodbold, Håndbold, Løb, Cykling, Floorball, Gymnastik og nu også E-Sport.

Alle KKIK sportsaktiviteter afvikles med Jethallen i Karup som omdrejningspunkt. Dog kan vi i Karup ikke prale af at have en cykelarena eller et stort løbestadion, så derfor vil du kunne møde mange af vores medlemmer på cykler og løbesko rundt omkring i lokalområdet.

Henover hele vinteren er Badminton i gang inde i hallen, hvor ungdomsholdene er i kraftig udvikling både i antal og i sportslig kvalitet. Med Anders Jørgensen i spidsen for ungdomsbadminton er antallet af medlemmer vokset. De initiativer, som Anders og hans hjælpetrænere sætter i gang, har betydet at børnene og de unge mennesker bliver bedre og bedre. Ligeledes er flere af spillerne er begyndt at deltage i turneringer. Badminton vil fra den kommende sæson udvide deres tilbud til børn og unge.

I efteråret blev der afviklet BOLDENS DAG i Jethallen. Ikke nogen udpræget succes. Men det betyder dog ikke at konceptet ikke afprøves igen i år. KKIK vil udvikle konceptet, hvor alle mænd bliver inviteret til en sjov og hyggelig dag i Jethallen og på de tilstødende fodboldbaner. På BOLDENS DAG vil deltagerne blive indført i holdsportens fantastiske egenskaber, sammen med at man får lov at spille fodbold, håndbold og floorball. Dagen afsluttes med en god gedigen 3. halvleg i Jet-Cafen, hvor Kenneth Nedergaard og hans yderst kompetente frivillige korps, vil kræse om mændene med ristede frankfurtere og øl.

Til kvinderne har gymnastik afholdt lignende dage, hvor velvære og sundhed har været i højsædet, dog er kvindernes 3. halvleg en del anderledes.

Som et led i den nye folkeskolelov, var der lagt op til øget samarbejde mellem skole og firtidsliv. For Karup betyder det bl.a. KKIK og lignende organisationer. Derfor har skolen og KKIK gennem et par år gjort meget for at samarbejde. Håndbold afholder hvert efterår en hel dag, hvor samtlige elever fra Karup Skole inviteres ned i Jethallen for at prøve kræfter med håndbold. I samme ånd har DIF, DGI og folketinget søsat konceptet Bevæg dig for livet. Her blev der udpeget nogle idrætsgrene, hvori der skulle satses på flere medlemmer. En af disse er floorball. Hvad floorball har gjort i flere år sammen med skolen, blev nu formaliseret under Bevæg dig for livet. Floorballens-dag nu er en stor begivenhed over hele landet, hvor alle Danmarks folkeskoleelever inviteres i hallerne for at prøve kræfter med organiseret skole hockey. Det største og mest tidskrævende for KKIK samarbejdspunkt har været, og vil også i fremtiden være, et fast valgfag, hvor de ældste elever lærer om idrætsforeningers organiserings former, arbejdsmetoder og arrangements koordinering og afvikling. Derudover får de en intro til at være hjælpetræner/træner i KKIK. Her lærer de om motivation, samarbejde og kommunikation, sammen med at de har en masse praktik ude på forskellige KKIK holdsports aktiviteter. I efteråret 2016 kørte dette valgfag for første gang, og Med kæmpe succes! fortæller Heidi Madsen, som var en af de tre undervisere på valgfaget. Til det kommende skoleår vil KKIK og Skolen samarbejde om valgfag, håndbold dag, floorball dag, motionsløb og cykelløb. Hvis Karup Skole har flere ønsker kan KKIKs engagement selvfølgelig udvides.

Byfesten i Karup er produkt af 8 KKIK bestyrelsesmedlemmers flere måneders planlægning. Det lille sammentømrede hold har gennem flere år nu stået for planlægningen. De er blevet godt og grundigt erfarne på områder som ansøgninger til kommune, skat, brandmyndigheder mm. Samme gruppe skal hele tiden prøve på at udvikle konceptet. Dette gøres i samarbejde med resten af KKIK bestyrelsesmedlemmer og byens andre foreninger. Karup byfest blev i 2016 en aktivitet rigere gadecykelløb. Det blev afviklet som et rundeløb i et af byens villakvarterer, hvor der blev cyklet i flere klasser. Fra fortovet og indkørslerne kunne løbet følges. Flere havde taget grillen med ud til vejen og fulgte cykelløbet. Hvad gruppen finder på til den kommende byfest, er altid spændende og meldes ud i juni måned, når første program for byfesten annonceres/udmeldes i Ugeavisen.

E-sport

KKIK har også bevæget sig ind på E-sport feltet. Her tilbyder klubben LAN for byens/områdets unge en til to gange årligt. Her dyster unge mod hinanden i FIFA fodboldspil på konsol, CS:GO online multiplayer, der er et first person shooter, samt Minecraft. I den forbindelse kigger klubben ind i at have sit eget E-sportshold i fremtiden. De samme personer som står for Minecraft LAN i Jethallen, er også de personer der har fået til opgave at lave en Karup Portal, hvor alle Karups foreninger har mulighed for at vise fælles front,og skal på sigt afløse hjemmesiden kkak.dk (Karup Kølvrå Aktivitets Kalender). KKIK vil sammen med flere foreninger sætte sig sammen i juni måned og beslutte, hvordan siden i fremtiden skal se ud. I fremtiden kan siden findes på www.karup.dk

Det er hørt før Vi vil så gerne være lidt flere. Vi er på skrivende stund lidt over 700 medlemmer, 200 frivillige, trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer. Men vi er ikke nok, og især et segment mangler. Seniorer er dem vi gerne vil have bedre fat i udtaler formand Jesper Kjelgaard. Floorball har sammen med Lars Ole Kopp prøvet at tilbyde senior floorball for Karups pensionister om formiddagen, dog ikke med stor succes. Til efteråret gør vi dog et forsøg mere i samarbejde med Jethallen og Karup Seniorhus. Foreningen skal den 11/6 sammen med DGI afvikle det første seminar, for at udvikle koncepter for at få flere medlemmer i +60 alderen og her er alle sportsgrene og udvalgs tiltag i spil. Dette ser vi meget frem til siger Jesper Kjelgaard.

KKIK vil være at finde i Forsamlingshuset i forbindelse med Åben By arrangementet, hvor der vil være en stand med frivillige, som kan fortælle om aktiviteterne.