Karup Skole - skolen på heden ved åen

13. maj 2017, 00:01
Her ses skoleleder på Karup Skole, Thomas Smidt i den store skolegård sammen med en del elever Foto: Arkivfoto

SKOLELIV Det kan være svært at beskrive, hvad der lige præcis adskiller en folkeskole fra de mange andre folkeskoler i Danmark. Alle skoler har elever, der har forældre. Alle skoler har klasselokaler, udearealer, bøger og computere. Alle skoler har lærere, pædagoger og ledere. Alle skoler har fag og mål, som folkeskoleloven foreskriver, man skal have.

Det særlige ved Karup Skole er, at vi lige præcis har de elever, som har valgt at gå på Karup Skole, og de ansatte som har valgt at arbejde på Karup Skole det er der ingen andre skoler, der har, og det er vi glade for.

Skolens ambition

Vi arbejder som skole målrettet med at hjælpe alle børn til at lykkes med deres skolegang, så vores skole lever op til vores værdisætning om Et godt sted at være et godt sted at lære. Vi ved også godt, at den faktor, der har den største betydning for børnenes skolegang ikke er skolen, men selvfølgelig børnenes forældre. Derfor prioriterer vi et tæt og forpligtende skole-hjemsamarbejde, og vi stiller også store forventninger til forældrene om at indgå i og understøtte deres børns læring og trivsel, blandt andet gennem en god og konstruktiv dialog alle forældrene imellem.

Nye relationer og fag på tværs af alder

Karup Skole har de seneste år gennemgået en stor udvikling. Vi tror nemlig på, at alle børn er forskellige og ikke nødvendigvis lærer på samme måde og i samme tempo, bare fordi de er født det samme år. Vores grundholdning er derfor, at skolen skal tilpasse sig børnenes behov og ikke omvendt. Vi har derfor indrettet et mere fleksibelt skoleforløb, hvor vi i indskolingen og på mellemtrinnet er organiseret med aldersblandede klasser, kaldet hjemmehold og vi arbejder med udvidet holddeling i fagene dansk, engelsk og matematik. I vores udskoling arbejdes der med fleksible ugeskemaer og læringsforløb, hvor niveau og tempo tilpasses den enkelte elev. Her er der også fokus på at udvikle elevens medbestemmelse og tilegnelse af gode arbejdsstrukturer. Ydermere har vi gennem hele skoleforløbet afsat en række fleksible ressourcer til mere målrettede faglige forløb og trivselsindsatser for børn, der i perioder kan have brug for dette.

Vi oplever, at børnene i vores nye struktur profiterer af at kunne være rollemodeller for hinanden, af at kunne skabe nye gode relationer på tværs af alder og af at blive udfordret fagligt på rette niveau. Vi er derfor på skolen privilegerede og rigtig glade for vores mange elever, der deltager aktivt og positivt i skolens hverdag. De elever gør en forskel både for dem selv og for deres kammerater ved at bidrage til fællesskabet og tage ansvar for den samlede læring og trivsel.

IT i undervisningen og særlige valgfag

Vi har i en årrække prioriteret brugen af IT i undervisningen, og alle elever har derfor en Ipad eller bærbar computer, mens alle vores klasselokaler er udstyret med moderne interaktive tavler. Vi har også løbende arbejdet med at skabe alsidige og spændende valgfagstilbud i vores udskoling, hvor eleverne i år blandt andet kan:

Tage en hjælpe-træner uddannelse i samarbejde med den lokale idrætsforening KKIK.

Opleve mulighederne i erhvervslivets ungdomsuddannelser med undervisere fra Mercantec.

Deltage i arbejdet med kulturelle events i skolens Kultur-crew.

Komme på Ekstrem overlevelse eller blive Vild med mad i samarbejde med Viborg Ungdomsskole og Frederiks skole.

To lejrskoler til udlandet og en stor musicalopsætning

I vores udskoling venter der i løbet af skoleforløbet hele to lejrskoler, der de seneste år er gået til henholdsvis Nordtyskland og Prag i Tjekkiet. Der er også en årlig lejrskole med en enkelt overnatning i det midtjyske for hjemmeholdene i både indskoling og mellemtrin.

På mellemtrinnet laves der i foråret en stor musical, der involverer alle eleverne i de mange forskellige opgaver i opsætningen, og vi ser frem til igen at fylde den lokale Jet-hal med forventningsfulde forældre, søskende og bedsteforældre.

Gode fritidstilbud og aktiviteter uden for skolen

I skolens fritidstilbud SFO og SFO-klub arbejdes der aktivt, med at give børnene spændende og lærerige oplevelser og hjælpe dem til gode sociale relationer. Der arbejdes med kreative værksteder, fysiske aktiviteter inde og ude, Udeliv ved å, i skov og hytte, rollespil, samt mad, filmaften og overnatning i klubben.

Vi er også en skole, der prioriterer at benytte os af de mange spændende eksterne undervisningstilbud, der er i Viborg Kommune. Det betyder, at vi blandt andet arbejder med innovation i Naturfagsmarathon, at vi besøger lokale virksomheder, at vi deltager i læringsforløb med ungdomsuddannelser, at vi tager på besøg på museer, at vi ser film i biografen, at vi laver triatlon ved det lokale friluftsbad og at vi deltager i den kommunale sportspraktik.

Engagerede forældre

En engageret forældregruppe er et vigtigt aktiv for skolen og byen, og vi er glade for at have en stor forældreflok, der har valgt Karup Skole til, og som spiler en afgørende rolle i at motivere og engagere deres børn i de opgaver og forpligtelser, der er en del af det at gå på vores skole. Også forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen arbejder aktivt med at varetage børnenes interesser både i forhold til det kommunalpolitiske niveau, men også ved fx at etablere faste forældrebårne traditioner såsom Halloweenfest i indskolingen og Disco-fest på mellemtrinnet i samarbejde med forældrerådene. Vi møder også en stærk forældreopbakning, når vi har brug for ekstra hænder til fx en idrætsdag, en cykeltur eller kørsel og kagebagning til en lejrskole.

Hjælp når det bliver svært

Det er desværre ikke altid, at alle forældre og børn, finder det lige let at gå i skole. Derfor arbejder vi meget struktureret med at afdække børnenes trivselsmæssige og faglige udvikling, og med tidlig involvering af forældrene trækker vi i videst muligt omfang på de tværfaglige ressourcer i kommunen i form af skolepsykolog, sundhedsplejerske, socialrådgiver, fraværskonsulent, UU-vejleder, SSP-konsulent og fritidsvejleder.

Karup Skole et fællesskab af mennesker og dialog

Alle folkeskoler handler om fællesskab, og et fællesskab er helt afhængigt af de mennesker, der indgår i det. På Karup Skole er skolen ikke murstenene, møblerne eller historien, men alle de mennesker, både store og små, der hver dag direkte eller indirekte lægger en del af dem selv i fællesskabets store forpligtende pulje. Et fællesskab vi vægter meget højt.

Vi tror også på den direkte åbne dialog, og alle der måtte være nysgerrige på Karup Skoles virke, er altid meget velkomne til at blive en del af vores fællesskab eller blot komme forbi og få en snak og en kop kaffe. Du kan også se billeder og videoer fra vores spændende hverdag på vores Facebookside: www.facebook.com/karupskole.