Et godt sidste år for Grønhøj Kulturhus

27. marts 2017, 08:05
F.v.: Kate Vestergård, Bente Madsen, Arthur Rasmussen og Inge Nielsen ved et af de talrige bankospil, som afholdes i Grønhøj Kulturhus Foto: Arkivfoto

GENERALFORSAMLING Ved den afholdte generalforsamling i Grønhøj Kulturhus aflagde formand, Arthur Rasmussen beretning. Han sagde blandt andet, at der i det forløbne år var godt med udlejninger.

Bankoaftenerne går stadig godt.

Der er foretaget en del udbedringer af stedet med hjælp fra sponsorer fra erhvervsdrivende i lokalområdet og Viborg Kommune. Gasfyret er udskiftet, der er kommet nye vandrør og en ny emhætte.

I år er planlagt en fornyelse af bevoksningen mellem kulturhuset og naboen, Grønhøj Kro, hvilket kommer begge parter til gode. Såfremt der er økonomi til det, indkøbes en ny opvaskemaskine.

62 husstande er medlemmer af kulturhuset.

Valg

Bente Madsen og Inge Nielsen var på valg. Bente ønskede ikke genvalg. Inge blev genvalgt og nyvalgt blev Sascha Wrtz.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: Formand blev Arthur Rasmussen, næstformand Orla Johansen, kasserer og ansvarlig for udlejning blev Inge Nielsen. Øvrige medlemmer blev Winnie Langkær og Sascha Wrtz. Suppleanter blev Kirsten Johansen og Kate Vestergård. Revisorer blev Bo Løv-Larsen og Henrik Bøgebjerg.