Underskriftindsamling for Karup Bibliotek er gået strygende

15. marts 2017, 08:08
Karup Bibliotek som det ser ud i dag Foto: Birgitte Brøgger Dyrberg

BIBLIOTEK 722 borgere har skrevet under mod eventuelle planer om flytning af Karup Bibliotek fra byens over 110 år gamle stationsbygning Ved Banen 5. Der har den sidste måneds tid været mulighed for at give sin mening til kende i byens butikker, hvor der har ligget underskriftsindsamlings-sedler.

Sagen kort fortalt

Den 20. februar blev der afholdt to borgermøder, på initiativ fra Monika Hedberg, om den mulige flytning af biblioteket. Her var alle cirka 70 fremmødte enige om, at man ønskede at bevare biblioteket i de nuværende rammer. Der var også enighed om, at det pladstrængte Lokalhistoriske Arkiv, der ikke kan blive i den nuværende bygning, kan flytte ind i biblioteksbygningen.

Biblioteks-sagen i Viborg Kommune er i startfasen. Sagen har endnu ikke været politisk behandlet, men forvaltningen har undersøgt kommunebibliotekernes kvadratmetermæssige bygningsmasse og mener, at der er for få udlån og brugere i Karup i forhold til bygningens størrelse og driftsudgifter.

På borgermøderne blev der dannet en arbejdsgruppe bestående af 12 borgere med forskellige kompetencer, herunder Monika Hedberg, Claus Christiansen fra Lokalhistorisk Arkiv, Per Bødskov og Ugeavisen. Vi er i gang med at foretage forskellige dispositioner mod flytningen af biblioteket og for indflytningen af Lokalhistorisk Arkiv. Dispositionerne bliver offentliggjort på et senere tidspunkt.

Brug biblioteket

Karup Bibliotek er en stor del af Karups kulturhistorie. Bygningen er et arkitektonisk mesterværk og i en forholdsvis god stand. Arbejdsgruppen frygter, at den kommer til at stå tom og henfalde, eller blive solgt til et ikke passende formål på byens centrale plads. Samtidig kompletterer bygningen det nyrenoverede, grønne område. Stationsbygningen er en stor del af byens sjæl.

Har du samme frygt som os, og ønsker du, at biblioteket skal blive i de nuværende rammer, så opfordres du til at få oprettet et lånenummer og anvende stedet aktivt.