Borgere vil bevare Karup Bibliotek i de nuværende bygninger

Debatmøder og underskrifts-indsamling

24. februar 2017, 13:20
Der var godt gang i debatten, og der kom mange forslag til, hvordan kulturstedet kan udvikle sig, så fremt en flytning skrinlægges Foto: Birgitte Brøgger Dyrberg

Borgermøde Karupborgeren, 85-årig Monika Hedberg røg op i det røde felt, da hun for et par uger siden fandt ud af, at Viborg Kommune overvejede at flytte Karup Bibliotek væk fra den gamle stationsbygning til et andet sted i byen. Hun indkaldte derfor til to debatmøder sidste mandag i bibliotekets læsesal et om eftermiddagen og et om aftenen. Samtidig havde hun taget initiativ til en underskriftsindsamling mod flytning af biblioteket.

Alt i alt deltog omkring 70 borgere på de to møder, heriblandt lokalpolitikerne Anders Bertel (S) og Allan Clifford Christensen (V).

Lokalhistorisk Arkiv og bibliotek i samme bygning

Monika fremhævede, at hun ønskede, at den over 100 år gamle stationsbygning forblev bibliotek, det ville være en skam, hvis den blev solgt til private hænder. Samtlige fremmødte var enige om, at biblioteket skulle forblive på stedet. Der var også enighed om, at det pladstrængte Lokal Historisk Arkiv skal flytte ind i biblioteksbygningen.

Inger Merstrand, formand for Lokalhistorisk Arkiv i Karup, fortalte, at den tidligere stationsbygning blev opført i 1906, samtidigt med opførelsen af jernbanen Viborg-Karup-Herning. Det blev kimen til, at Karup by blev anlagt, og ikke forblev som få gårde og nogle huse.

I løbet af foråret skal det afklares, hvor Lokalhistorisk Arkiv skal flytte hen. Det kan ikke blive i den nuværende bygning. Både Karup Skole og det tidligere rådhus har været på tale, men stemningen hos både de tilstedeværende repræsentanter for arkivet og de fremmødte er en placering af arkivet i biblioteksbygningen sammen med biblioteket.

Intet besluttet i Viborg Kommune

Anders Bertel, medlem af kulturudvalget i Viborg Kommune, fortalte blandt andet, at sagen ikke har været politisk behandlet, men forvaltningen har undersøgt bibliotekernes kvadratmetermæssige bygningsmasse, derfor er der en udfordring i forhold til Karup Bibliotek. (Red.: For få udlån og brugere i forhold til bygningens størrelse og for store driftsudgifter.) Han understregede, at en lukning ikke var på tale, men en flytning kan blive aktuel. Derfor er det også vigtigt, for Bertel, at der er aktiviteter på biblioteket, samt at brugerne fortæller de ansatte på stedet, hvad man gerne ser, det bliver brugt til.

I den forbindelse fremførte flere mødedeltagere, at det ville være ideelt at samle bibliotek og arkiv i stationsbygningen.

Uddrag af kommentarer fra mødedeltagere:

- Det vil være en skam at flytte biblioteket. Det er en flot bygning. Bygningen har kulturhistorie. Det passer fantastisk godt til biblioteket.

- Det ligner noget af en udfasning og en umyndiggørelse af de tidligere, små kommuner.

- Den kulturhistoriske bygnings værdi er unik. I bund og grund er bygningen skyld i, at vi har noget, der hedder Karup. Det er vigtigt, at vi, som borgere, passer på bygningerne fra den oprindelige tid.

- Det er vigtigt, at vi får evt. interesseorganisationer med i en indstilling til kommunen, når vi gør opmærksom på, at vi ønsker at bevare stedet som bibliotek.

- Underskriftindsamlingen skal afleveres personligt til kommunen, ellers får det ingen værdi.

- Der kommer ingen udefra og hjælper os. Det er vigtigt, at vi er her i dag. Iden om flytningen er kommet fra økonomiudvalget, og vi kan være med til at påvirke beslutningen i den rigtige retning.

- Alle andre byer har en plan over, hvad de gerne vil lave. En sådan plan mangler vi i Karup. Det er os, der skal komme med en plan. Vi skal selv starte initiativet med udvikling af byen.

- Biblioteket skal have noget at byde på, kulturelle ting, så der kan tiltrækkes flere brugere.

- Vi kan ikke vende et samfunds udvikling. Vi kan påvirke de rammer, der er. Vi skal stoppe med at rakke ned på Viborg Kommune. Vi skal støtte hinanden.

- Biblioteket mangler nye bøger og inspiration til leje af bøger.

- Bibliotekaren er vikar. Stedet mangler en fast bibliotekar, som i gamle dage. En, der arrangerer noget kulturelt.

- Læsesalen kan anvendes til foredrag.

- Permanente udstillinger om fx konebanen kan tiltrække folk, også turister.

Dannelse af arbejdsgruppe

Der blev dannet en arbejdsgruppe bestående af 12 borgere med forskellige kompetencer, herunder Monika Hedberg og Claus Christiansen fra Lokalhistorisk Arkiv. Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til nye kulturarrangementer og øvrige ider til, hvordan biblioteket kan forblive på stedet sammen med Lokalhistorisk Arkiv. Arbejdsgruppens første møde er mandag den 1. marts kl. 16 på Ugeavisen.

Underskriftindsamling

Hos byens erhvervsdrivende ligger sedler til underskriftindsamling mod flytning af biblioteket. Så ønsker du, at bevare biblioteket i de nuværende rammer sammen med Lokalhistorisk Arkiv, opfordres du hermed til at skrive under. I den skrivende stund, den 22. feb., har næsten 200 underskrevet. Underskriftindsamlingen fortsætter i denne uge.

Efter afholdes af de to borgermøder, var Monikas kommentar til Ugeavisen:

- Allan Clifford udtalte, at vi blev nød til at følge samfundsudviklingen. De gamle tider kommer ikke tilbage. Der må jeg sige, at samfundsudviklingen er ikke noget naturgivent, den er menneskeskabt, det vil sige, at den er politisk. Vi kan selv påvirke udviklingen ved at give vores mening til kende, og det er vigtigt, at vi gør det, når vi synes udviklingen går den forkerte vej.

Jubilæum

1. april kan Karup Bibliotek fejre, at det har haft til huse i stationsbygningen i 40 år.