Skelhøje Købmandsgaard har sorte tal på bundlinjen

14. februar 2017, 08:45
Knud Gaarn-Larsen, formand for Foreningen Skelhøje Købmandsgaard. Her ses han ved åbningen af butikken for godt 2.5 år siden Foto: Arkivfoto

GENERALFORSAMLING Det er godt 2,5 år siden, at den socialøkonomiske virksomhed Skelhøje Købmandsgaard åbnede. Det var dengang med en vis spænding, dørene blev slået op.

Nogen troede fra start af ikke på projekt Skelhøje Købmandsgaard, men bestyrelsen bag købmandsgaarden har siden da vist sit værd.

Sidste regnskabsår, der var på 18 måneder, gav et overskud på knap 74.000 kr., og egenkapitalen er i dag på godt 182.000 kr.

Den 4. februar blev der afholdt generalforsamling i Skelhøje Kulturhus, hvor omkring 60 af foreningens godt 200 medlemmer deltog. Det var en stolt Knud Gaarn-Larsen, der aflagde bestyrelsens beretning, som han havde givet overskriften Tror I på mirakler? Han fortalte, at han ikke personligt var overtroisk, men når han så tilbage på købmands-projektet og de udfordringer og problemer, de har overvundet, samt de sociale og menneskelige værdier, de har opnået, så er mirakel ikke et for stort ord.

Han berettede om garantikapitaler, der skulle stilles før, man kunne få lov at sælge nogle varer. Dagrofa krævede fx en garantikapital på 150.000 kr. og Danske Spil 50.000 kr.

- Der er faktisk rigtigt mange udgifter, før den første krone kommer ind, og når den første krone kommer ind, så går omkring 80 øre til den vare, kunden køber, og kun de sidste omkring 20 ører går til løn, lys, afskrivninger og konsolidering med videre. Vi har bestemt ikke noget at rutte med, og vi vender hver 5-øre, og kan vi fortsætte de sidste 960 dags slid og påholdenhed, så vil vi kunne fortsætte og udvikle os, siger Knud.

Købmand, fleksjobber og praktikanter

Knud roste købmand Michael Nielsen for indsatsen. Det kan være en svær opgave, da både ansatte, bestyrelse og kunder har ider om, hvordan butikken skal køre ider, der lander på Michaels skuldre. Der var også ros til gruppen af flexjobbere, som på hver sin måde brænder for, at butikken leverer høj service.

- Gennem tiden har vi haft folk i praktik, afklaring og, hvad det ellers hedder. Det generelle er, at folk falder godt til hos os, og at de stille og roligt vokser og udvikler deres kompetencer, den helt gode historie er, når vi efter kortere eller længere tid, kan skilles, fordi de er blevet klar til at møde nye udfordringer, fortæller Knud. En gang om ugen kommer elever fra STU, og der kommer også praktikanter fra Handelsskolen.

Desuden opfordrede han byens borgere til at handle ind lokalt. Der var også plads til en tak til bestyrelsen og de mange frivillige uden dem, ingen butik.

Trepartsaftale

Formanden håber, at de til august, sammen med Havredal Praktiske Uddannelser og Viborg Kommune, kan tilbyde en treårige uddannelse for unge med særlige behov. Trepartsaftalen er på plads.

- Skelhøje Købmandsgaard kan give oplæring i, hvordan man driver butik og kurser i hygiejne, kvalitetssikring, botræning og andet, er de suveræne til i Havredal. Det kræver dog, at mindst fire unge tilmelder sig uddannelsen for, at det kan løbe rundt, fortæller Knud.

Desuden blev årsregnskaberne for Foreningen Skelhøje Købmandsgaard, som er en almindelig forening, og Driftsselskabet for Skelhøje Købmandsgaard gennemgået og godkendt.

Købmand i bestyrelsen

Der var blevet lavet lidt om på vedtægterne, så formanden skulle vælges for et år ad gangen. Der var genvalg til Knud Gaarn-Larsen. Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Der var Søren Nørgaard og Heidi Jensen, som begge blev genvalgt. Jens Bernstorff Schrøder ønskede, af helbredsmæssige grunde, ikke at genopstille til en ny periode, og i hans sted blev den tidligere SPAR-købmand i Karup Ole Aagaard valgt i bestyrelsen, mens Jens Bernstorff Schrøder sammen med Camilla Duus Hansen blev suppleanter.

- Jeg har været rigtigt godt tilfreds med den siddende bestyrelse. Vi har haft et fantastisk samarbejde, men helbred er jo hver mands herre, og når Jens nu ikke ville mere, så er jeg rigtig glad for at bestyrelsen er blevet beriget med en mand med over 40 års erfaring som købmand, siger Knud Gaarn-Larsen.