Kølvrå Fjernvarmecentral får kommunegaranti til lån

De to lokale varmeanlæg er kommet tættere på en sammenlægning

01. februar 2017, 08:10
Sammenlægningen af de to varmeværker har været længe undervejs, men både formanden for Kølvrå Fjernvarmecentral Holger Laustsen, (t.v.) og driftsleder Jens Jørgen Maagaard er fortrøstningsfulde Foto: Arkivfoto

VARME Kølvrå Fjernvarmecentral ansøgte den 19. december Viborg Kommune om kommunegaranti til et lån på 1,5 mio. kr. Penge, der lånes af Kommunekredit og anvendes til udgifter i forbindelse med sammenbygning af Kølvrå Fjernvarmecentral og Karup Varmeværk. 800.000 kr. skal anvendes til udgifter af den nye, nedgravede ledning mellem de to varmeanlæg, 450.000 kr. til en styreenhed, som styrer kedler og motorer. Den sidste kvarte million skal anvendes til en trykudledningsbeholder og rådgivningsudgifter.

I sidste uge godkendte kommunens Erhvervs- og økonomiudvalg bevillingen.

Hvad skal der ske nu?

Den 7. februar holder Kølvrå Fjernvarmecentral generalforsamling. Her vil et af punkterne på dagsordenen være nedlæggelse af Kølvrå Fjernvarmecentral.

- Bliver punktet godkendt, så bliver fjernvarmeanlægget nedlagt, dog kun såfremt at Karup Varmeværk godtager, at det nuværende Kølvrå Fjernvarmecentral bliver repræsenteret med et medlem i Karup-afdelingens bestyrelse, fortæller bestyrelsesformand for Kølvrå Fjernvarmeværk, Holger Laustsen til Ugeavisen. Han fortæller videre:

- Varmeværket i Kølvrå bliver, efter en sammenlægning, ved med at bestå, men vi kommer til at være n enhed i stedet for de nuværende to. Vi har i forvejen et meget tæt samarbejde med Karup Varmeværk. Det er ikke noget, forbrugerne kommer til at mærke, men gør varmecentralerne ikke noget, så vil priserne fra 2019 stige mellem 3500 og 5000 kr. pr. husstand årligt. Det gælder ikke kun for Kølvrå-afdelingen, men for hele landet. Det skyldes, at et tilskud fra staten bortfalder et tilskud alle får ind til udgangen af 2018 for at have kraftvarmemotorer stående, så der kan produceres el. I Kølvrå udgår dette tilskud omkring n mio. årligt og tre mio. årligt til Karup Varmeværk. Det betyder, at såfremt varmeværkerne ikke gør noget, så vil priserne stige, og det har ingen interesse i.

Kartoffelvarme

Kølvrå Fjernvarmecentral har indgået samarbejde med Karup Kartoffelmelfabrik om modtagelse af overskudsvarme fra fabrikken. Til gengæld modtager fabrikken afkølet vand fra varmecentralen.

- Anlægget til og fra kartoffelmelfabrikken har kørt de sidste tre uger og fungerer godt. Denne overskudsvarme er bare ikke nok til at eliminere den prisstigning, der vil komme, hvis vi ikke bliver lagt sammen med Karup, udtaler Holger og fortsætter:

- Vi har gjort en kæmpe indsats i forbindelse med sammenlægningen, og der ligger meget arbejde foran os endnu. Jeg håber virkelig, at Kølvrå Fjernvarmecentral bliver nedlagt for forbrugernes skyld, slutter Holger.

Driftspersonalet er det samme

- De to varmeværker har i forvejen ansat samme driftspersonale. Ved en sammenlægning hæfter de to varmeværker hver især for deres nuværende gæld. Ved en sammenlægning af varmeværkerne, er det lovmæssigt ikke tilladt at køre de to priser sammen, det vil sige, at sammenlægningen ikke vil få økonomiske konsekvenser for borgerne.

Ved sammenlægningen vil Karup Varmeværk få omkring 400 ekstra tilsluttende forbrugere, så de i alt kommer til at betjene omkring 1200 kunder.