Her taber dit hus varmen

Vores boliger taber varme på hver sin måde afhængigt af boligens alder. Find de typiske årsager for netop din bolig

31. januar 2017, 08:15
I ældre huse er der som regel rigtig store energigevinster at hente Foto: Pressefoto

VARME De danske boliger er en af de store syndere, når det gælder ekstra energiforbrug som følge af varmetab. Husene taber typisk varmen gennem ydervægge, tag, vinduer og gulve og ofte er der en sammenhæng mellem husets alder og de steder, boligen taber mest varme, fordi bygningsreglementet har formet energibevidstheden.

Her er et overblik over, hvor huse fra bestemte tidsperioder typisk synder med varmen:

Nye huse - opført fra 2010 eller senere

Bygningsreglementet stiller store krav til boligens tæthed og varmetab. Der vil derfor være mest optimering at hente på at efterse, om eventuelle forandringer i forhold til det byggede kan reducere boligens energieffektivitet.

Nyere huse - fra 2006-2010

Markante stramninger af krav til bygningers energiforbrug blev indført i 2006, og derfor er huse og tilbygninger fra den periode i det store og hele energimæssigt optimale. Dog kan der være noget at hente på vinduerne.

Huse opført 1998-2006

I 1998 fokuserede bygningsreglementets energikrav på varmetab; nye huse måtte kun tabe tre fjerdedele af det hidtil accepterede. Fokus var på de store gevinster: Tag og fundament fra perioden vil typisk være velisoleret. Her vil der dog være gevinster at hente i samlinger, utætheder, vinduer og ydervægge.

Huse opført 1979-1998

Energikrisen i 1970erne satte sit præg, og der kom helt nye krav til, hvordan vi skulle isolere vores hjem. Varmetab gennem tag og gulv var i fokus, men datidens vinduer er langt ringere end det, man kan få i dag.

Huse opført 1961-1979

Mange af disse huse vil allerede have fået en tur, eksempelvis med nye vinduer eller tag og følgelig vil varmetabet fra de stedet have fået en opgradering. Er det ikke sket, så er det bare med at komme i gang. Stort set alle områder vil kunne give gevinst.

Ældre huse - fra før 1960

Isolering fyldte ikke meget for murermesteren, og gjorde det, var materialerne ringe. Utætte og uisolerede boliger var datidens norm, og her kan du hente mange varmegrader i hulmursisolering, utætheder og fundamenter uden isolering. Tag og vinduer er også syndere i den generation, men dog væsentligt mindre end de øvrige.