Udstilling på Museum Silkeborg Blicheregnen

Sommerens udstilling på Museum Silkeborg Blicheregnen, HusSkriftHjerte ved billedhugger Jørn Rønnau, vises til og med 4. september

01. august 2016, 17:15
Jørn Rønnau udstiller nogle af sine værker i Thorning. pr-foto

Udstilling Billedhugger Jørn Rønnau besøgte museet i Thorning sidste år og blev meget optaget af de mange smukke håndsnedkrede ting af træ, museet har fra 1800-tallet: møbler, husgeråd, værktøj og andet inventar. At St. St. Blicher havde boet på stedet og skrevet dele af forfatterskabet her, vakte også interesse.På denne baggrund har Jørn Rønnau udvalgt tre temaer fra sine værker: Huse, Skrevne Billeder og Hjerte huset, skriften, hjertet er alle referencer til St. St. Blichers forfatterskab.

Referencen til skriften giver sig selv: Blicher var et skrivende menneske, som embedsmand, som samfundsdebattør og som forfatter, hans fortællinger og digte danner uforglemmelige billeder i læserens indre.

Huset og boligen optræder jævnligt hos Blicher; fortælleren i hans noveller priser sig ofte glad for endelig at øjne en menneskelig bolig i den vidtstrakte alhede, for at se lys fra et vindue i nattemørket, når han er gået vild. Læseren danner sig ofte et billede af novellens karakterer ud fra beskrivelsen af det hus, der danner ramme om fortællingen. Og museet, vi kalder Blicheregnen, har til huse, hvor Blicher også engang havde sit hjem.

Kærlighed

Og nu referencen til hjertet: Er der en eneste af Blichers noveller, hvor kærlighed ikke spiller en rolle? Næppe. Kærlighedens veje og vildveje og retten til at vælge kærligheden frem for konventionen var et yndet motiv i Blichers fortællinger og også i romangenren, der voksede frem i popularitet i løbet af 1800-tallet, tænk bare på samtidige forfattere som Jane Austen og Gustave Flaubert. Gennem skildringen af en persons forhold til kærligheden skildrer Blicher personens karaktertræk, sjælens profil. Det har måske ikke altid været den romantiske kærlighed, det var Blichers ærinde; under enevælden var det ikke muligt at kritisere en lang række samfundsforhold, men en indirekte kritik kunne rejses gennem beskrivelsen af en enkelt skæbne og kærlighedshistorie i opposition til omgivelsernes forventninger og krav; til tider kunne Blicher give udtryk for sin indignation og medfølelse gennem fortællinger om forliste hjerter.

For at vende tilbage til museets 1800-tals udstilling: Når man ser på folkekunsten fra 1800-tallet er det påfaldende, så ofte hjertet er anvendt som motiv, både i mands- og kvindehusfliden skåret som dekoration og symbol i bohave, på vævespjæld, der i øvrigt ofte blev brugt som kærestegave, i de folkelige broderier hjertet er et stærkt symbol, ikke bare for den jordiske kærlighed, men også for den himmelske. Træsløjden og træhåndværket var centrale i dagliglivet i 1800-tallet, og det var i høj grad håndens værk!

Kunsthåndværk

Træhåndværket, der førhen var så udbredt, overlever i dag i kraft af, at kunstnere og dygtige kunsthåndværkere holder det vedlige. Det kræver ikke bare håndelag og teknisk kunnen, det kræver også en fortrolighed med materialet og et indgående kendskab til de forskellige trævæksters egenskaber. Træhåndværket er et yppigt eksempel på samspillet mellem natur og kultur.

Rønnaus Skrevne Billeder er alle originaltegninger. Kunstneren lader tankerne flyde, ordene glider videre til håndens velformede skrift, og sammen danner tanker, ord og skrift former; således opstår de skrevne billeder. Her er ordenes sammenhæng vilkårlig; det er derimod ikke tilfældet med de skulpturelle ord, man ser i elmetræshjertet og træreliefferne, her er ordene citater fra digtere, Rønnau værdsætter: Rainer Maria Rilke, Gunvor Hofmo, Thomas Transtrmer, Inger Christensen i hjertet, Seamus Heaney i det seksfoldige relief.

Seamus Heaneys digtsamling North, som citatet stammer fra, blev til efter urolighederne og volden i Nordirland i 1972. Ved floden Liffey blev der udgravet en del fund fra vikingernes tid i Dublin. Heaney drog en parallel mellem vikingetidens Irland og nutidens. Vikingerne huskedes som overfaldsmænd og røvere, men udgravningerne viste dem også som fredelige handlende og håndværkere. Fundene, der blev udgravet ved floden Liffey viste netop denne del af vikingernes liv. Et langskib med dragehoved blev også udgravet. Heaney udtrykker sine tanker om det og om sin egen situation efter volden i et digt (og de linjer citerer Rønnau): Her taler dragens hoved, ormens svømmende tunge, til digteren og siger, at han skal lægge sig på ord-skatten man ser en drage for sig, hvilende på sin skat, den har valgt termen vel. Digt i mørke. Hold dit øje klart, som luftboblen i istappen, stol på den fornemmelse af rå skat, dine hænder har erfaret.

Kunstneren har sit element, sin verden, der er en tilflugt og et ståsted. Digterens rette element er ordene: ord-skatten. Denne billedhuggers element er træet: træ-skatten. Som Heaney har sin word-hoard, har Rønnau sin wood-hoard.

Når kunsten skabes i det offentlige rum, som så mange af Rønnaus værker er, bliver det tilgængeligt for mange, publikum tager værket til sig, det går hen og bliver en del af hverdagen. Jeg kan give et eksempel herpå: En bekendt, som var studerende i Århus i 1995-2000 og boede tæt ved Vennelystparken, fortalte mig, da vedkommende hørte, at vi her på museet skulle udstille Rønnaus værker i denne sommer, hvordan det var en daglig glæde at se hans værker hver morgen på vej til universitetet det løftede dagen. Senere på året var de to studerende, der skrev en fælles opgave og gik ud i det fri for at arbejde med den, og de fandt altid hen til det sted, hvor Rønnau havde bearbejdet en træstub, for der var så særlig godt at sidde, så kom inspirationen og glæden ved arbejdet nærmest af sig selv.

Jørn Rønnau

Jørn Rønnau, billedhugger og cand.phil., født i Århus i 1944, har arbejdet med kunst og natur i en årrække og har lavet flere skulpturparker, bl.a. KRAKAMARKEN ved Randers, SKOVKUNST i Marselisborg Skov, Århus, samt et større antal udsmykningsopgaver og projekter i det offentlige rum i Danmark, Norge, Irland, England og Holland, ud over de allerede nævnte skulpturelle værker også projekter som f.eks. WINTERHEART og DEN USYNLIGE BY. Netop nu er Rønnau aktuel med en udsmykningsopgave i Trondheim. Rønnau har fået mange priser for sit arbejde med kunst og natur, og han er repræsenteret på flere danske museer. www.ronnau.dk