Lokale ildsjæle

Læserbrev af Anders Bertel, Frederiks, Byrådskandidat for S i Viborg kommune.

30. august 2013, 11:56
Lokale ildsjæle

I forbindelse med den netop overståede byfest i Karup cyklede to unge mænd fra Karup området kr. 51.834 ind til bl.a en legedag i anlægget Lunden og til SOL projektet.

Typer, som disse to gutter er i den grad, hvad lokal områderne har brug for.

Hvad enten det er, som forening eller som enkeltperson, er sådanne initiativer med til at udvikle og ikke afvikle vores små bysamfund i kommunen.

Det viser også at der ikke er lang fra ide´ til handling. Også selvom ideén måske kan lyde lidt vild og lidt skør.

Jeg er sikker på at mange børn og unge i Karup området vil få glæde af dette flotte beløb.

Hatten af for disse to unge mænd, der selv efter lige godt 300 km og 24 timer på en tandem, virkelig har røv i bukserne!

Men tingene kommer ikke af sig selv. I Skelhøje arbejder en gruppe med at få købmandsbutikken startet op igen. Det er hårdt arbejde og jeg håber befolkningen i Skelhøje bakker op om initiativet.

I Frederiks er borgerforeningen netop kommet i mål efter flere års slid med at skaffe midler til en flagalle´ gennem hovedgaden. Noget der virkelig har givet bybilledet et stort løft.

Alle disse initiativer har grobund i det lokale og er bliver drevet af lokale ildsjæle. Det er fundamentet for at de små bysamfund og med til at sikre at de også i fremtiden vil have en eksistens.