Mindeord over Johannes Nørgaard

Onsdag den 16. marts døde Johannes Nørgaard i sit hjem 81 år gammel. Han blev født den 2. oktober 1934 på en gård i Ø. Raae i Sevel, hvor han også voksede op. Efter syv års skolegang kom han

18. marts 2016, 12:40
Johannes Nørgaard Foto: Arkiv

NEKROLOG Efter han i 1965 havde fået svendebrev fik han arbejde hos KVM Industri i Kjellerup. I 1972 flyttede familien til Frederiks, hvor de hurtigt faldt godt til.

I 1969 var han impliceret i et alvorligt trafikuheld, der satte dybe spor. Mens han stærkt kvæstet lå klemt fast i en bil under en lastbil og med gas sivende ud omkring sig, afgav han et løfte til sin barndoms Gud, at slap han fra ulykken med livet i behold, så vil han og hans familie tjene Gud og holde sig til kristendommen. Han blev reddet, men spået et liv i rullestol, men med stor vilje vandt sin førlighed tilbage. Efter uheldet ændrede Johannes livsbane og holdning. Under genoptræningen tog han en uddannelse som maskintekniker, og da han igen kunne klare et job, kom han tilbage KVM, hvor han fir en lederstilling, og fik lov til at opbygge en ny afdeling.

Johannes havde en stærk vilje, og han var en god igangsætter. Han var med da Frederiks fik nyt menighedshus, og selv om der i Frederiks var en stor idrætsforening, AIF, så var han i 1978 med til at starte Skelhøje Frederiks KFUM med bordtennis og en stor volleyballafdeling, og han var foreningens formand i 20 år. I otte år var han også medlem KFUMs hovedafdelings hovedbestyrelse. Han var også en af de drivende kræfter, da FDF i Frederiks blev genstartet.

I 1996 var han medstifter af Mac Y. I 2000 gik han på pension, men i 2002 blev han ansat i Mac Y, og det arbejde beholdt han lige til sin død.

Gennem otte år var han medlem af skolebestyrelsen i Frederiks og han sad to perioder i Frederiks Menighedsråd, og gennem mange år var han medlem af Kristeligt Folkeparti.

I 2001 havde han sammen med sin kone Lis, den store sorg at miste en søn.

Johannes Nørgaard efterlader sin kone Lis, en datter der bor ved Tarm og en søn i Skelhøje, to svigerbørn og otte børnebørn.

Begravelsen finder sted ved Frederiks Kirke onsdag den 23. marts.