Lars Løkke besøgte Kartoffelmel-fabrikken

I forbindelse med den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens to-dages tur til virksomheder i Midt- og Nordjylland, besøgte han torsdag eftermiddag Karup Kartoffelmelfabrik.

25. august 2013, 15:06
Fra venstre: Anders Dyrberg, Vagn Nielsen, Lars Løkke Rasmussen og Nina Hygum. Foto: Lisa Mirsal

Lars Løkke Rasmussens formål med erhvervsrejsen var blandt andet at diskutere, hvordan rammevilkårene kan forbedres for virksomhederne.

Omkring 35 personer deltog i mødet, heriblandt fabrikkens medarbejdere, ledelse, bestyrelse og enkelte lokalpolitikere.

Direktør for kartoffelmelfabrikken Vagn Nielsen indledte mødte med en velkomsttale, og fandt besøget som en god mulighed for at komme tæt på beslutningstagerne. Han talte blandt andet om historien bag de danske kartoffelmelfabrikker. Derefter talte direktør Nikolai Hansen, KMC Brande om den kommercielle side af stivelsesfabrikken.

Herefter var der fri diskussion blandt mødedeltagerne. Formand for fabrikken og landmand Anders Dyrberg finder det vigtigt, at danske landmænd ikke har ringere betingelser end andre landmænd i EU - Gødningsprocenten er blevet nedsat og vandkvoten for lav, da det giver ulige konkurrencevilkår i forhold til andre EU-lande. Han påpegede ligeledes, at Danmark altid har været førende - nærmest dukse - inden for miljøet i EU og, at man bør udligne konkurrencevilkårene og tænke på rentabiliteten hos landmændene.

Lars Løkke Rasmussen mente, at energireglerne er blevet for ambitiøse, selv om han erklærede, at han havde været med til at lave dem.

Han ønskede, at reformpenge blev brugt til lavere energiafgifter, og at det er vigtigt, at Danmark sammenligner sig med nabolandene - at man laver et systematisk nabolandetjek - inden man fremover ændre energireglerne, så konkurrencevilkårene bliver mere ensrettet.

Der var bred enighed om, vigtigheden af at landmændenes ry forbedres i befolkningen, så respekten for landmændene kommer tilbage. Og, at det synliggøres at strammere klimaforslag til landbruget kan medføre, at landmændene drejer nøglen om, hvilket igen medfører, at der kan blive mangel på råvarerproduktion og dermed manglende varer til forbrugeren.

Landmændene og fødevareindustrien i DK er utrolige effektive, for eksempel bruges der ti gange mindre vand og jord til at producere samme mængde stivelse som i Thailand.

Fakta

Der bliver produceret 300.000 tons kartofler af andelshaverene i Karup. Et læs kartofler vejer cirka 30 ton. 75 % af kartoflen består af vand, 19 % er stivelse og 6 % er cellerester, mineraler og nærigsstoffer. Kartoffelmel anvendes i en bred vifte af fødevarer, eksempelvis ost, kager, kød og vingummier.

Vandforbruget pr. Kilo produceret kartoffelmel er faldet med 90 % i løbet af 25 år. I samme periode er energiforbruget reduceret med 75 %. 95 % anvendes til eksport.