Mor og far præger valg af uddannelse

Familien er vigtig for uddannelsesvalget. Det viser en netop færdiggjort analyse af unges valg og deres evner til at vælge blandt elever i 7. klasse i Viborg Kommune.

23. august 2013, 13:03
Mor og far præger valg af uddannelse. Foto: Monkey Business Images

Når unge i Viborg Kommune vælger uddannelse, spiller forældre, søskende og venner en stor rolle - ifølge de unge selv. Der er også en klar sammenhæng mellem, om eleven taler med nogen om uddannelsesvalget, og om eleven har besluttet sig for, hvad der skal ske efter folkeskolen.

Det viser en analyse af unges valg og valgkompetencer udarbejdet af analysefirmaet Oxford Research på vegne af Det lokale Beskæftigelsesråd i Viborg Kommune.

Valg eller mulighederAnalysen viser samtidig, at unge oplever uddannelsesvalget som et meget stort og altafgørende valg. Faktisk oplever de unge valget af uddannelse som så vigtigt, at analysen anbefaler, der arbejdes på at afdramatisere det. Blandt andet ved at tale om uddannelsesmuligheder fremfor uddannelsesvalg.

På den måde kan man gøre det tydeligt, at uddannelser kan bruges i mange forskellige sammenhænge, påpeger Kai O. Andersen, formand for det Lokale Beskæftigelsesråd på Viborg Kommunes hjemmeside. Han fortsætter:

- Derfor er det også så vigtigt, at vi får sat gang i unges overvejelser om, hvad det er de gerne vil og giver dem billeder af deres muligheder. Her kan vi med fordel inddrage både familie og unges egne erfaringer, men også virksomhederne spiller her en rolle.

Forældre har stor indflydelseMeget tyder på, at nogle elever står overfor et sværere valg og har brug for en tættere opfølgning. Det er de unge, som ikke har gjort sig tanker om fremtidige jobmuligheder, og som ikke synes at være motiveret hjemmefra.

- Det er vigtigt, at dialogen om unges uddannelsesvalg også foregår med forældrene. Undersøgelsen viser, at netop forældrenes engagement spiller en stor rolle for elevernes valg af uddannelse. Samtidig er det også vigtigt at huske på, at vi i dag har et komplekst uddannelsessystem, som det kan være svært at finde rundt i for selv de mest engagerede forældre, slutter Kai O. Andersen.

De unge skal kunne se en sammenhængAnalyser anbefaler, at der fortsat skal være fokus på elevernes viden om uddannelse, erhverv og arbejdsmarked (UEA) i Ungdommens Uddannelsesvejledning, så de unge får det bedste grundlag at vælge ud fra. Her kan elevernes interesser uden for skolen og forældrenes erfaringer fra arbejdslivet også inddrages.

- Analysens konklusioner understøtter de erfaringer, vi allerede har gjort os i vejledningen med eleverne, siger Claus Jensen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

- Det er vigtigt, eleverne kan se en sammenhæng mellem deres skoleforløb, valg af uddannelse og det arbejdsmarked, som venter dem i fremtiden. Her er vores rolle at klæde de unge på til at træffe deres valg, siger han.

Nyt redskab hjælper dialogen på vejResultaterne fra analysen har ført til, at der er udarbejdet en dialog og refleksionsguide, som skal understøtte lærere og vejlederes dialog med både elever og forældre om uddannelses- og jobmuligheder. Målet er at vejledningen i højere grad tilpasse til den enkelte elevs forudsætninger til at vælge.