Nyt liv til millioner af tomme kvadratmeter

Videncentret for Landbrug er sammen med Dansk Byggeri, Nykredit, TopDanmark, og Landbrug & Fødevarer i færd med at etablere et rejsehold, der skal rådgive landmænd med tiloversblevne bygninge

23. august 2013, 12:42
Nyt liv til millioner af tomme kvadratmeter. Foto: Liz Van Steenburgh
300 millioner kvadratmeter af landbrugets driftsbygninger står i dag tomme og ubrugte hen. Det svarer til en 100 meter bred bygning, som strækker sig fra Aalborg til grænsen. De mange kvadratmeter er ofre for strukturudviklingen og den stigende fokus på dyrevelfærd og effektivitet i produktionen. Nogle af bygningerne bør rives ned, mens andre med fordel kan indrettes til nye formål. Det er baggrunden for, at Videncentret for Landbrug sammen med Dansk Byggeri, Nykredit, TopDanmark, og Landbrug & Fødevarer er i færd med at etablere et rejsehold, der skal rådgive landmænd med tiloversblevne bygninger om mulighederne for at give dem nyt liv eller fjerne dem. - Det handler om at få udnyttet de mange kvadratmeter så de gør nytte og samtidig skaber nyt liv i lokalsamfundet, fortæller Kræn Ole Birkkjær, der er arkitekt og landskonsulent i Videncentret på deres hjemmeside. - Hvad man skal stille op med bygningerne afhænger af de lokale forhold og beliggenheden. Eksempler kan være at bruge dem som lagerbygninger, ferielejligheder, til produktions- eller kontorfaciliteter eller til gårdbutik. Afklaringen af, hvad der skal satses på bør eksempelvis kunne ske i samspil med de lokale LAG"er, fortsætter Kræn Ole Birkkjær. Fra idé til generering Rejseholdets opgave bliver i høj grad at inspirere landmændene ved at vise gode eksempler på, hvilke veje man som landmænd kan gå med sine tiloversblevne bygninger. Og så skal man sikre, at processen forløber professionelt gennem hele processen, fra idegenerering til ibrugtagelse. - Det er kompliceret, fordi der er mange faktorer, man skal overveje. Og det kan være ganske dyrt at vælge forkert. Vores ambition er, at landmændene får et kvalificeret grundlag at træffe beslutning om, hvordan de bedst udvikler - eller måske afvikler, i form af nedrivning - de bygninger, de har til overs. Målet er ideelt set, at der udvikles en udviklings- og helhedsplan for landbrugene, siger Kræn Ole Birkkjær, der ud over ny aktivitet håber, at projektet vil give et ansigtsløft til landområderne. - Nogle bygninger skal genindrettes, mens andre skal bortskaffes. Det vil klæde det åbne land, fastslår han. Kræn Ole Birkkjær forventer, at det nye rejsehold kan begynde arbejdet i efteråret. Rejseholdet søger pt. fondsmidler som støtte til udvikling og organisering af hele "set-up"et" i form af grundlaget for et professionelt samarbejde mellem ejere, kommuner og rådgivere.