130 Kartoffeltyskere stil generalforsamling

Dagcenteret i Frederiks lagde lørdag den 22. april til generelforsamling i foreningen "Kartoffeltyskere på Alheden", og 130 af foreningens mere end 800 medlemmer var mødt op for at deltage.

26. april 2013, 13:22
130 var til generalforsamling.

Det blev en stille generalforsamling, hvor flere medlemmer udtrykte stor glæde over at formanden kunne berette, at den sidst bevarede kartoffeltyskerbygning, Laden i Sadkærgårde, med ejernes velvilje tilsyneladende kan bevares for eftertiden i et samarbejde mellem foreningen, Herning museum (Klostelundafdelingen), Viborg Stiftsmuseum og Silkeborg Museum.

Der blev også fortalt om kommende aktiviteter som omfatter en tur med rundvisning i Amalienborg, hvor man kan se den bolig Adam Moltke havde, da han skaffede kartoffeltyskerne til Alheden. Den årlige bustur til Odenwald i september er allerede udsolgt.

Valg

Der var genvalg til formanden Aksel Kramer, Taastrup, sekretæren Anna Dürr, Viborg, og bestyrelsesmedlem Eigil Jensen, Kjellerup. Som ny suppleant valgtes Jens Maul, Herning.

Tur til Volga

Efter generalforsamlingen gav Christian Winkel, formand for den sydtyske venskabsforening Plaggenhacke, et oplæg om sin rejse til områderne ved Volga hvor mange kartoffeltyskerne bosatte sig efter nogle år med utilfredshed med forholdene på heden.

- Oplægget var også inspiration til den tur, kartoffeltyskerne som noget nyt planlægger til Volga maj 2014. Mange medlemmer har allerede tilmeldt sig, så meget tyder på, turen bliver til noget, selv om den endnu ikke er udsolgt, siger Aksel Kramer.