Talentpleje, fordybelsestid og daglig motion

Agroskolen har en ambition om, at hver enkel elev bliver så dygtig som overhovedet muligt.

12. august 2013, 10:32
Fra Scanenergi\"s reception, da man flyttede i nye lokaler i Ikast

Den ambition skal et særligt udvalgt talenthold, en daglig fordybelsestime samt obligatorisk motion hver dag være med til at opfylde

Tre nye tiltag på Agroskolen skal medvirke til, at alle elever, uanset deres faglige niveau, skal have lov til at dygtiggøre sig så meget som muligt.

Et talenthold skal udfordre de fagligt dygtige landbrugstalenter, en daglig fordybelsestime skal give eleverne mulighed for at få hjælp eller dygtiggøre sig yderlige, og så skal daglig motion fremme indlæringen.

Talenterne skal plejes

På Agroskolen er der altid elever med store faglige talenter. Disse skal plejes, mener landbrugsskolen i Hammerum. Derfor vil skolen på tværs af klasserne udpege talenterne og tilbyde dem undervisning på et såkaldt talenthold, hvor det landbrugsfaglige stof vil være på et noget højere niveau end ude i klasserne.

- Her på Agroskolen skal der ikke være et loft over, hvad man kan lære. Derfor laver vi disse talenthold, fortæller Agroskolens direktør og understreger, at det ikke er noget eleverne kommer sovende til.

- Talenterne vil få at vide, hvad det kræver, og de skal være indstillet på at slide for det, siger hun.

Talentudvælgelsen vil komme til at foregå på den måde, at lærerne i starten af skoleåret vil holde et vågent øje med talentmassen i de forskellige klasser og derefter tilbyde dem en plads på talentholdet.

Tid til fordybelse

Et andet nyt tiltag på Agroskolen er de såkaldte fordybelsestimer. Hver eneste dag er der for alle elever således indlagt en time til fordybelse

-Ved at indføre fordybelsestid tilgodeser vi alle elever. Dem, der har brug for hjælp til lektier og studiestruktur, kan få det, imens de elever, der har det faglige overskud til at fordybe sig og blive udfordret inden for præcis deres interesseområder, kan få lov til det.

Tanken bag fordybelsestiden er, at alle elever skal have mulighed for at udvikle sig og flytte sig mest muligt fra det udgangspunkt de kommer med. Alle elever skal ved skolestart igennem en kompetenceafklaring og forventningsafstemning, som de selv skal være med til at synliggøre, blandt andet igennem personlige plancher.

Alle elever skal dyrke motion

Det er efterhånden velkendt, at motion fremmer indlæringsevnen. Blandt andet derfor skal alle Agroskolens elever hver eneste dag dyrke en form for motion inden frokost. Det kan for eksempel være en løbetur i området, fodbold eller cirkeltræning. Men motionen har også et andet sigte ud over at fremme indlæringen, siger Marianne Oksbjerre.

- Vi vil gerne sende veltrænede elever ud til vores praktikværter. Arbejdet i landbruget, for eksempel tunge løft og mange timer i stalden, kræver nemlig en god fysik.

I løbet af august og september måned starter der forskellige elevhold på Agroskolen, som er på forskellige forløb på henholdsvis landbrugs- og lederuddannelsen.