Frederiks og Karup Skole samarbejder

De to skoler i lokalområdet har besluttet at indgå samarbejde og bruge hinanden som sparringspartnere og holde fælles inspirationsmøder.

10. august 2013, 19:17
Lærerne på Frederiks og Karup skoler samarbejder om opgaverne.

Tirsdag den 6. august mødtes alle lærere og ledere på de to skoler i lærerværelset på Frederiks Skole, hvor temaet var IT i undervisningen.Lærer, Anja Emilie Madsen fra en skole i Aalborg gav de lokale lærere et inspirationsoplæg om IT i undervisningen. Derefter arbejdede lærerne gruppevis med, hvordan IT kan integreres i dagligdagens undervisning.

Sidste år var Bøgeskov Skole i Bjerringbro og Nordre Skole i Viborg med i IT-forsøget BYOD - Bring Your Own Device (medbring din egen enhed,) der går ud på, at alle elever skal medbringe egne computer i undervisningen, og at lærerne integrerer IT i alle skolefag. Viborg Kommune valgte, at forsøget skulle gøres permanent med tiden. I år har Frederiks Skole, som den eneste skole i kommunen, indført BYOD og lærerne skal medtænke IT i alle fagene. I skoleåret 2014/2015 følger andre skoler trop.

Blandt de lærere Ugeavisen talte med, var der bred enighed om, at mange af dem anvendte IT i undervisningen, men at det var godt med nye idéer til, hvordan IT kan anvendes i praksis og rart at få vendt idéer med kollegaerne.

- Tanken er den, at eleverne ved brug at egen computer i undervisningen er langt mere motiveret for læring. Ligesom flere og flere af de materialer vi bruger i folkeskolen i dag er digitale undervisningsmaterialer. I forbindelse med regeringens udspil om digitalisering er det et mål og et krav til kommunerne at de forholder sig til, hvordan folkeskolen kan understøtte elevernes kompetencer inden for IT. BYOD er i den forbindelse en af Viborg Kommunes indsatsområder, hvilket vi er rigtige glade for, fortæller skoleleder på Frederiks Skole, Rikke Grann.

Eleverne får deres eget skab, som kan aflåses og på bedste "amerikanske" vis har de kode til skabet og kan her opbevare deres computer og deres øvrige materialer.