Hvem er manden bag politikeren Kristian Pihl Lorentzen?

Venstremanden, 54-årige Kristian Pihl Lorentzen har været medlem af Folketinget siden 2005 og er i dag Venstres trafikordfører

11. juni 2015, 10:35
Kristian Pihl Lorentzen gav forleden kaffe i sin valgbus, mens han fortalte om sit liv Foto: Birgitte Brøgger Dyberg

PORTRÆT Han er medlem af Trafikudvalget, Forsvarsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Retsudvalget og Skatteudvalget.

Men, hvem er manden bag den kendte politiker? Ugeavisen satte ham i stævne i hans valgbus, da han forleden dag besøgte Hessellund Sø Camping ved Karup.

Kristian er søn af Anna Lorentzen og Preben Pihl Pedersen. Han så dagens lys i Grønbæk den 19. maj 1961. Da Kristian var fem år blev forældrene skilt, så han flyttede med sin mor hjem til bedsteforældrene på Katvad Mølle ved Thorsø.

- Min levende interesse for gamle møller og vandkraftværker, som udgør en vigtig del af den danske kulturarv, er uden tvivl blevet vakt i Katvad, hvor bedstefar og jeg kunne tale længe om møller og mølleri, fortæller Kristian.

Senere flyttede moderen og Kristian til Ans. Kristian bor stadig i byen og har boet der siden, kun afbrudt af fire år, hvor han var på officersskole i København.

- Jeg føler mig stærkt lokalt forankret og nyder den tætte kontakt med borgerne, så jeg bliver boende i Ans, siger Kristian, som bestemt har talegaverne i orden.

I 1981 afsluttede Kristian en matematisk studentereksamen og begyndte sin karriere på sergentskolen i Sønderborg. Her aftjente han sin værnepligt og tog en lederuddannelse i forsvaret, som officer af reserven, og blev senere udnævnt til officer af linien.

- Forsvaret var en stor omvæltning i forhold til mit liv i gymnasiet og Ans, men jeg fandt mig dog hurtigt godt til rette i hæren, som er præget af klare mål og logiske regler.

Kristian har været noget omkring i sin militær-karriere og blev med tiden udnævnt til major. Han har blandt andet været i Prinsens Livregiment i Viborg, 10 år som stabsofficer ved HOK på Flyvestation Karup og fire år som informationschef på Skive Kaserne.

Lokal politisk aktiv

Den politiske karriere begyndte i 1993. Her blev Kristian medlem af kommunalbestyrelsen i Kjellerup Kommune for Venstre.

- Det blev til 12 gode år i kommunalbestyrelsen, hvilket har givet mig en god ballast med til Christiansborg. Jeg havde et tæt og godt samarbejde med det lokale foreningsliv og de erhvervsdrivende, og vi fik gennemført mange af vores mål. I 2005 blev jeg valgt ind i folketinget, så i 2006 trådte jeg ud af byrådet, da jeg måtte erkende, at dette arbejde var vanskeligt at kombinere med et aktivt virke som folketingsmedlem, netop fordi jeg går helhjertet ind for mit job, fortæller Kristian, som i øvrigt stadig lægger stor vægt på den lokale forankring, og som han siger, så må man aldrig glemme, hvor man er valgt.

Kampen for Tange Sø

I midten af 90erne var Kristian med til at danne bevægelsen: Foreningen til Bevarelse af Tange Sø.

- Tange Sø er en naturperle og vi har et velfungerende vandkraftværk i Tange. Desværre er der landspolitikere, som ønsker at ødelægge Tange Sø, så jeg er glad for, at jeg som folketingsmedlem har mulighed for at påvirke den endelige beslutning i sagen. Jeg kæmper for, at vi bevarer søen med gennemstrømning til Gudenåens vand, udtaler Kristian.

Tæt kontakt mellem Christiansborg og virkelighedens verden

- Politikere er ikke omvandrende orakler, som skal gemme sig bag Christiansborgs tykke mure. Vi skal holde god forbindelse mellem Christiansborg og vores valgområder. Mandage er normalt mødefri i Folketinget, så dem bruger jeg til besøg og møder i det midtjyske. Og, det er ikke kun fordi, der nu er valg, jeg gør det. Det har jeg altid gjort. Jeg glemmer aldrig mine rødder på hjemegnen, de har givet mig så meget personlig ballast og så mange gode oplevelser i livet, fortæller Kristian.

Anne-Mette er en trofast klippe

Kristian blev gift med Anne-Mette i 1986. Sammen har de tre børn på henholdsvis 21, 24 og 28 år, samt to børnebørn. Anne-Mette er indehaver af Tange Sø Hjemmeservice.

- Anne-Mette er min trofaste klippe. Hun er indenrigsminister og holder orden på tingene på hjemmefronten. I min sparsomme fritid nyder jeg samværet med Anne-Mette, børn, børnebørn og gode venner.

Lidt af en tognørd

Kristian er forfatter til bøgerne Hvor der er vilje, er der vej Transportpolitiske visioner for Danmark og På sporet af Danmark Jernbanen før, nu og i fremtiden.

- Jeg er vild med alt, hvad der kan ræse og rulle, og tager så tit tiden tillader det til motortræf og rally. Jeg tror det er arveligt belastet. Min far var vejmand og blev senere formand for et asfaltsjak i Sønderjylland, griner Kristian, som i øvrigt tager til festival med vennerne for at høre god musik, når han rigtig skal koble fra.

Kristian tager den sidste slurk kaffe i den aldrende Setra valgbus fra 1967. Bussen ejes af 84-årige Kaj Ruttebil fra Ans. Det er Kristians femte valgkamp, og alle gange har Kaj været chaufføren i valgbussen. En god time er slut i Kristians selskab.