Dansk Folkeparti i Viborg Kommune

Dansk Folkeparti i Viborg Kommune har den 24. marts afholdt den årlige generalforsamling

31. marts 2015, 11:05
Grethe Ørskov Sørensen Foto: Privatfoto

Politik På generalforsamlingen, med et flot fremmøde med 44 medlemmer, var der enstemmigt genvalg til formand Grethe Ørskov Sørensen.

Lisbeth Dissing ønskede ikke genvalg. Kim Laursen er udtrådt af bestyrelsen. Der var genvalg til Torben Guldmann og de nye der blev valgt ind er Anders Risom, Chris Olesen og som 1. suppl. Nana Harring, der foruden sidder som formand for DFU i Skive, Silkeborg og Viborg.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således: Formand Grethe Ørskov Sørensen, Viborg. Næstformand Per Asp, Viborg. Kasserer Torben Guldmann, Asmild. Svend Erik Jacobsen, Hagebro. Johnny Andreasen, Kølvrå. Anders Risom, Foulum og Chris Olesen Ørum.

1. suppleant blev valgt Nana Harring, Rødding samt genvalg til 2. suppleant Søren Iversen, Rødkærsbro. Valg af revisor blev Ove Kent Jørgensen, Viborg og suppleant for denne

Henning Laursen, Viborg

2014 stod i EU valgets tegn. Dansk Folkeparti fik et fantastisk flot valg med 605.889 stemmer hvoraf Morten Messerschmidt trak de godt 465.758 stemmer. Det gjorde at Dansk Folkeparti kunne sende 4 mandater til Europaparlamentet. Morten Messerschmidt, Anders Vistisen, Jørn Dorhmann og Rikke Carlsson.

Af arrangementer i 2014 var det Skive-Viborg-Silkeborg lokalforeninger der havde en heldagstur til Frøslev lejren i Sønderjylland.

Grundlovsmødet i 2014 blev igen holdt ved Marsvinslund. Omkring 230 personer var mødt op for at høre dagens talere. Fra EU Morten Messerschmidt , MF. Christian Langballe. MF. Liselott Blixt og fra DFU Tilde Bork.

Sidst i november blev der holdt julekomsammen for vores medlemmer. Først mødtes vi ved Gårdbutikken Urtepotten ved Karup og aftenen sluttede med spisning på Mønsted Kro og oplæg

fra vores folkevalgte politikere.

Dansk Folkeparti i Viborg Kommune har i 2014 fået mange nye medlemmer.

En fremgang på ca. 22 % og d.d. er der 209 medlemmer af Dansk Folkeparti i Viborg Kommune.

Efter generalforsamlingen var der oplæg fra vores politikere MF Christian Langballe der orienterede os om arbejdet i Folketinget.

Byråds- og Regionsmedlem Lone Langballe og Byrådsmedlem Ove Kent Jørgensen orienterede os om arbejdet i Byrådet og i Regionen og der var efterfølgende stor spørgelyst.

Der var mange der spurgte ind til: Hvornår kommer det Folketingsvalg!

Begge vores Folketingskandidater MF Christian Langballe og Byrådsmedlem Preben Andersen fra Skive er helt klar til der bliver trykket på valgknappen. Christian Langballe fra Foulum er opstillet i Viborg Østkreds og Preben Andersen, Nr. Søby er opstillet i Viborg Vestkreds for Dansk Folkeparti. En tak til aftenens dirigent Ove Kent Jørgensen der sikkert styrede aftenens generalforsamling.

Sidst men ikke mindst en stor tak til alle jer der støtter og bakker op om Dansk Folkeparti og til alle jer der hjælper med det praktiske arbejde omkring Grundlovsmødet, ophængning af plakater m.m, fortæller lokalformand for Dansk Folkeparti i Viborg Kommune Grethe Ørskov Sørensen i en pressemeddelelse.