Danskerne vil have automatisk organdonation

To ud af tre danskere vil gøre alle til organdonorer, når de fylder 18 år, viser en ny undersøgelse

10. december 2014, 13:30

ORGANDONATION Det er et vigtigt signal om, at vi som samfund siger ja til organdonation, siger formand for foreningen 7Liv, Karin Riis-Jørgensen i en pressemeddelelse. Men politikere, Etisk Råd og paraplyorganisationen Oplysning om Organdonation er imod.

Kun 17 procent af befolkningen har taget stilling til om de vil være organdonorer. En ny befolkningsundersøgelse lavet af analysebureauet Norstat på vegne af Foreningen 7Liv viser imidlertid, at 62 procent af danskerne mener, at man automatisk skal være registreret som organdonor den dag, man fylder 18 år. Det hedder formodet samtykke og betyder, at man skal tage et aktivt fravalg modsat i dag, hvor det krævet, at man tager et aktivt tilvalg, hvis man vil være organdonor.

Organdonorer er livreddere

Dermed er den danske befolkning villig til at gå meget længere end de folkevalgte politikere, hvor flertallet kun vil appellere til, at danskerne tager stilling til organdonation. Og undersøgelsens resultat viser, at det må være tid til at ændre loven, mener nyredonor og formand for foreningen 7Liv Karin Riis-Jørgensen:

Organdonorer er livreddere. Det er dt, vi skal give folk mulighed for at være. For det vil de gerne. Det viser vores undersøgelse.

Men den politiske opbakning er til at overse:

Jeg synes, det er fint, at man skal sige ja til at blive donor frem for at sige nej, for det er vigtigt, at det er en bevidst handling, man gør, fordi man vil tage ansvar, og ikke noget, man automatisk er en del af, hvis ikke man får meldt fra. Der, hvor vi kan sætte ind, er ved at gøre det lettere for folk at tage stilling ved at lave intensive kampagner og minde folk om det igen og igen, siger Flemming Møller Mortensen, der er sundhedsordfører hos Socialdemokraterne.

Den holdning deler SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Samfundet skal sige ja til organdonation

Undersøgelsen viser, at danskerne generelt er positive over for tanken om at være organdonor, men på spørgsmålet om, hvorfor de ikke er tilmeldt donorregisteret, svarer knap halvdelen af de adspurgte at de bare ikke får det gjort. For at overvinde den barriere arbejder Foreningen 7Liv for at indføre formodet samtykke.

Hvis vi automatisk er organdonorer, når vi fylder 18, imødekommer vi den barriere, det er at skulle tilmelde sig et register, ligesom vi undgår at pårørende skal tage stilling på vegne af den afdøde i en svær situation, siger Karin Riis-Jørgensen og fortsætter:

Derfor er det meget glædeligt, at et solidt flertal i den danske befolkning er klar til at gå meget længere end de danske politikere og indføre formodet samtykke. Vi mener, at formodet samtykke er et signal om, at vi som samfund siger ja til organdonation.

Etisk råd og Oplysning om Organdonation er imod

Forslaget om automatisk organdonation falder dog ikke i god jord hos organisationen Oplysning om Organdonation, der repræsenterer ni foreninger på organdonationsområdet:

Vi vil selvfølgelig gerne have så mange organer som overhovedet muligt, men det skal ske på et ordentligt grundlag. Det er etisk forkert at gå ud fra, at alle er organdonorer, for der vil ske præcis det samme, som allerede sker i dag: At folk ikke får taget sig sammen til at tage stilling. Så ender vi med et donorregister, hvor der står mennesker, som i virkeligheden ikke har lyst til at donere deres organer, siger formand Jan Rishave.

I Det Etiske Råd er formand Jacob Birkler heller ikke enig med Foreningen 7Liv og de 62 procent af danskerne, der mener, at man bør indføre formodet samtykke.

Man vil alt for ofte komme til at stå i den situation, at hverken familien eller lægerne ved, om den hjernedøde i virkeligheden ønskede at donere sine organer eller ej. I øvrigt, så kommer der jo ikke flere hjernedøde, selv om alle danskere står i registret, pointerer Jacob Birkler.

Men hos Foreningen 7Liv kan formand Karin Riis-Jørgensen ikke forstå kritikken:

Der bliver lavet mange kampagner, men vi kan se, at de ikke virker, for folk melder sig ikke til. Derfor er det vigtigt, at vi kommer væk fra at gøre organdonation til et spørgsmål, man skal tage stilling til, men i stedet gør det til en selvfølgelighed, at man vil redde andre menneskers liv med sine organer. Jeg kan ikke forstå, at Det Etiske Råd og Oplysning om Organdonation ikke kan se, at der er et folkeligt ønske om indføre formodet samtykke, siger hun.

Sverige og Spanien har formodet samtykke. Spanien har i dag verdens højeste donorrate nemlig 35 pr 1.000.000 million indbyggere, og her oplever man marginal mangel på organer. Det samme tal i Danmark er knapt 13.

Donor eller ej

For at blive organdonor skal du registrere dig i Donorregistret på hjemmesiden sundhed.dk. Du kan også registrere, at du ikke ønsker at donere.

Selv om du har sagt ja, kan dine pårørende beslutte, at dine organer ikke skal doneres.

Foreningen 7Liv går ind for at indføre formodet samtykke, der betyder, at alle automatisk bliver organdonorer, når de fylder 18 år, og herefter skal melde sig fra, hvis de ikke ønsker at donere.