Karin Gaardsted (S) er ny børne- og familieordfører

Karin Gaardsted, MF (S) og formand for Erhvervsudvalget overtager børne- og familieordførerskabet.

28. juni 2013, 00:51

Karin tager over efter Julie Skovsby, MF (S), som går på barsel med effekt fra den 24. juni.

Rollen som ordfører er ny for Karin Gaardsted, der er aktivt medlem af flere udvalg, heriblandt Børne- og Undervisningsudvalget. Karin glæder sig til de nye udfordringer, og udtaler:

- Jeg overtager med stor glæde ordfører posten fra Julie Skovsby. Nu har vi netop indgået et stort og vigtigt forlig på folkeskoleområdet , hvor jeg tog del i forligskredsmøderne , og jeg er meget indstillet på, at der nu skal være mere fokus på de mindre børns vilkår og muligheder. Børne- og familieområdet var mit hovedområde, mens jeg var medlem af Viborg Byråd, hvor jeg efter valget i 2009 blev formand for Børne- og ungdomsudvalget. Jeg ser frem til at være en del af udviklingen af 0-6 års området og også være med til at kunne gøre en forskel i forhold til nogle af de mere tunge sociale problemer, som ordføreren på dette område også er medansvarlig for. Et af de helt centrale fokusområder vil være børns trivsel i alderen fra 0-6 år. Vi ved, at det er her, man skal sætte ind med forebyggelse, hvis man mest effektivt vil bryde den negative sociale arv, fortæller Karin Gaardsted i en pressemeddelelse.

Som børne- og familieordfører har man et bredt arbejdsområde, og det er nødvendigt at samarbejde bredt med en lang række udvalg, ordførere og ministerier:

- Jeg ser rigtig meget frem til at samarbejde med mine folketingskollegaer om at forbedre børns trivsel. Jeg vil fremover få et tæt samarbejde med både sundhedsordføreren og Børne- og Undervisningsministeren, og jeg forventer helt klart at de fortsat sammen med andre vil være værdifulde samarbejdspartnere på børne- og familieområdet.

Karin Gaardsted er tidligere medlem af Børnerådet og tidligere byrådsmedlem i Viborg Kommune, hvor hun især har arbejdet med børn og undervisning.