Kommunen svarer på fjernelse af info-tavler

Viborg Kommunes svar på artiklen "Gamle Karup Kommunes info-tavler fjernet," der var i Karup Ugeavis den 12. juni.

25. juni 2013, 00:51

Artiklen omhandlede fjernelse af gamle info-tavler, der var placeret i byerne, der tidligere hørte under "Karup Kommune." På initiativ af borger- og handelsforeningerne i småbyerne blev der sat friske info-tavler op. Omkostningerne til infotavlerne blev betalt af initiativtagerne. Dette blev kritiseret af formanden for Karup borger- handelsforening, blandt andet fordi Viborg Kommune godt kunne finde midler til digitale infotavler ved indfaldsvejene til Viborg. Hele artiklen kan læses på onlineavisen: wwwugeavisenkarup.dk

Kommunens svar

- Kommunen kan oplyse, at baggrunden for at de oprindelige skilte blev fjernet, var en henvendelse til Kommunen om, at de skæmmede, idet de dels var forældede og dels var noget af teksten mere eller mindre udvisket på plancherne. Hos Kommunen var man enig med borgerne i dette synspunkt, hvilket medførte, at de blev fjernet. Desuden havde man ikke andre steder i Kommunen lignende skilte, og der er heller ikke afsat kommunale midler til sådanne tiltag, fortæller Per Christensen, chef for Trafik og Veje hos Viborg Kommune.

- Viborg Kommune var på daværende tidspunkt ikke viden om, at lokale borgere var i gang med at lave nye plancher, der var tiltænkt opsat i de skilterammer, som således blev fjernet. Det blev dog løst, så skilterammerne igen kunne opsættes med de nye plancher, fortæller Per.

- Det er altid beklageligt, når vi går forkert af hinanden, men lad os nu glæde os over, at frivillige tiltag i Karup området medfører, at borgere og turister får en god information om, hvad Karup området kan tilbyde, fortæller Per.

- De digitale skilte, der opsættes ved indfaldsvejen til Viborg, har et helt andet sigte og kan ikke sammenlignes med skiltene i Karup området, slutter Per.

Kommunen har i øvrigt givet tilladelse til, at der kan opsættes velkomsttavler på Aarestrupvej ved Urfuglevænget.