Skolereformen gavner dansk erhvervsliv

Mere faglighed, tidligere fremmedsprog og flere undervisningstimer. Det er dét kvalitetsløft af folkeskolen, som den nye folkeskolereform sikrer, og som Venstre bakker op om.

27. juni 2013, 00:46
Kim Andersen MF for venstre og erhvervsordfører.

Det er et vigtigt løft. Vigtigt, fordi folkeskolen skal ruste kommende generationer til den internationale konkurrence. Og vigtigt, fordi styrket faglighed gavner erhvervslivet, beskæftigelsen og velfærden i Danmark.

Det faglige niveau i folkeskolen udgør fundamentet for et sundt erhvervsliv. Dette fundament styrkes med den nye reform. Reformen sikrer, at unge i 8. klasse fremover vil kunne det, som 9. klasseelever kan i dag. Vi skruer med andre ord niveauet end tand op - en forbedring, som kan forplante sig op gennem uddannelsessystemet og ud i de danske virksomheder. En forbedring, som i sidste ende vil stimulere produktiviteten og sikre flere penge i kassen, så vi har råd til velfærd.

Lad os tage et eksempel. Med reformen indføres flere timer i kernefagene dansk og matematik. Denne opnormering styrker elevernes forudsætninger for at klare sig godt i andre fag. Bliver man eksempelvis god til matematik, har man gode chancer for at blive dygtig til fysik. Er man dygtig til fysik, kan man formodentlig uddanne sig til en glimrende ingeniør. Er man en god ingeniør, kan man skabe virksomheder, som klarer sig godt i på det internationale marked. Og klarer danske virksomheder sig godt i den internationale konkurrence, bliver der råd til mere velfærd.

Et andet eksempel er engelskundervisningen, som med den nye reform allerede begynder i 1. klasse. Bedre engelskkundskaber giver flere fordele. Det bliver lettere for de unge at klare en videregående uddannelse, hvor mange fagbøger læses på engelsk. Færre sproglige barrierer kan også motivere virkelystne danskere til at vende blikket udad mod nye eksportmuligheder. Og endelig vil det være mere attraktivt for udenlandske investorer at drive virksomhed i et land, hvor arbejdsstyrken kan kommunikere på engelsk. Med andre ord kan bedre engelskkundskaber føre til øget vækst og flere jobs.

Engelskundervisning og flere timer i kernefagene er blot to eksempler blandt mange gode tiltag. Skolereformen sikrer et gennemgribende løft af hele den danske folkeskole, som udgør kimen til et blomstrende dansk erhvervsliv, øget beskæftigelse og mere velfærd til danskerne.