Foto: Pressefoto
Bibliotekets medarbejdere tester virtual reality udstyret, så det er klar til projektarbejdet i projekt Virtual reality et nyt biblioteksrum for læring

Tre nye udviklingsprojekter til Viborg Bibliotekerne

20. Februar 2017, 09:25
 

PROJEKTER Viborg Bibliotekerne har netop fået tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen til tre udviklingsprojekter Virtual reality  et nyt biblioteksrum for læring, Room of Stories samt Our Democratic Europe.

- Vi er meget glade på Viborg Bibliotekerne, for vi har fået tilsagn om støtte til tre spændende og nytænkende udviklingsprojekter, som vi har ansøgt om eller er medansøger i. Det fortolker Viborg Bibliotekerne som et skulderklap og en understregning af Viborg Bibliotekernes udviklingsorienterede profil. Først og fremmest fordi vi med disse projekter har forsøgt at gå helt nye veje i forhold til at skabe biblioteksudvikling, og fordi vi ligesom sidste år har formået at få en række spændende og engagerede samarbejdspartnere med i arbejdet, siger Lone Engel Westphall i en pressemeddelelse. Hun er udviklingsleder på Viborg Bibliotekerne.

Pengene uddeles fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre i 2017 til indsatsområderne Børn og Unge, Digital formidling og Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek alle tre områder som er højt prioriteret på Viborg Bibliotekerne.

Virtual Reality et nyt biblioteksrum for læring

Virtual Reality teknologien er ved at nå et breaking point ift. udbredelse i den almene befolkning, hvilket aktualiserer at folkebibliotekerne afsøger teknologiens formidlingsmæssige potentialer. Med dette projekt vil vi skabe de første biblioteks-specifikke erfaringer med VR i samarbejde med bl.a. Alexandra Instituttet og Energimuseet, med henblik på at kunne videregive konkrete anbefalinger og inspiration til andre biblioteker, der er interesseret i teknologiens potentialer ifm. formidlings- og læringsaktiviteter.

Der er givet 290.750 kr. til projektet i 2017 og 2018.

Room of Stories

I projektet undersøger Viborg Bibliotekerne i samarbejde med en scenograf, en spiludvikler, en lærer og en grafisk facilitator, hvordan der kan skabes en ny type formidlingsrum rettet mod 5.-6. kl.: Et Room of Stories fyldt med ord, objekter, gåder, billeder og stemninger, der kombineret med et forløb på skolen og en efterfølgende debriefing på biblioteket skaber lyst til at læse, især hos drenge. Inspirationen til projektet hentes fra escape rooms, mordmysterievents samt teorier om motivation og spilbaseret læring. Room of Stories er tildelt 127.500 kr. i 2017.

Our Democratic Europe (projektejer Herning Bibliotekerne)

Our Democratic Europe er et Erasmus+ projekt mellem biblioteker i Polen, Belgien, Holland og Danmark. Projektet sætter fokus på udvikling af unges demokratiske kompetencer, dialog og møde med andre unge, og skal udvikle bibliotekernes indsats over for unge. Det sker via dannelse lokale demokratiklubber i regi af bibliotekerne med actionlearning undervisning og afvikling af regionale og internationale seminarer, som de unge selv planlægger ift. at finde nye demokratimetoder.

Der er givet 440.000 kr. til projektet i 2017 og 2018.

debat
HUSK - God tone i debatten

Mere Kultur

Lokal kunsthåndværker samler professionelle keramikere fra hele verden

Keramiker Helle Bovbjerg, Lysgaard, er en af de udvalgte kuratorer...

Åbne atelier døre

Der var masser af spændende værker at se på, da der i weekenden 10....

Det var godt nok en dejlig oplevelse!

Overskriften er Jørgen Hansens første bemærkning, da Ugeavisen...

Ravnene skreg ved Karup Å for 22. gang

Lars Lilholt band sang traditionen tro om om ham, der tog fra de rige...