Foto: Knud Gaarn-Larsen

Stort fremmøde til indvielse af nyt arkiv og 40 års jubilæum

Indvielsen af Lokalhistorisk Arkivs nye lokaler på biblioteket og mit 40 års jubilæum blev et helt tilløbsstykke på en af sensommerens få lune dage

13. September 2017, 09:25
Af Inger Merstrand, leder af Lokalhistorisk Arkiv
 

indvielse Den første dag i september indviede arkivet sine nye og flotte lokaler på biblioteket i stationsforstanderens tidligere lejlighed og i annekset, som engang var overbaneformandens kontor. Efter adskillige års usikkerhed om flytning af arkivet er det en glæde at kunne indvie det nye arkiv i så lyse og venlige omgivelser. Det har været et kæmpearbejde at flytte alt det, der fyldte det lille ledvogterhus på Østergade. Og ikke mindst at planlægge, hvordan de nye lokaler kunne indrettes bedst muligt. At det er lykkedes, og at arkivet er blevet et flot og velindrettet arkiv, kunne de mange fremmødte konstatere ved selvsyn. Det er i det store og hele takket være en lille arbejdsgruppe med Claus Christiansen, Jan Højgaard og John Thomsen, som har brugt mange timer på at indrette det nye arkiv. En omhyggelig planlægning gjorde, at selve flytningen blev klaret i løbet af ca. 6 timer den 7. august. Flytteholdet bestod af Lokalhistorisk Forenings bestyrelse og arkivets frivillige hjælpere. Blandt dem skal nævnes Birthe Nexø og Svend Gjødesen, der begge har været en stor hjælp.

Ændring af dato pga. 40 års jubilæum

 

Arbejdsgruppen havde planlagt, at arkivet skulle genåbne den 21. august, og at receptionen skulle holdes sammen med biblioteket i oktober. Det blev imidlertid ændret på grund af mit 40 års jubilæum ved kommunen den 1. september. I den anledning ville Viborg Museum stå for en reception et sted i Karup (dvs. Karup Hotel) samt bringe en omtale i kommunens personaleblad. Omtalen sagde jeg nej tak til, og i stedet for receptionen ville jeg hellere ha et beløb til et arrangement, hvor vi fejrede arkivets genåbning og indvielse samtidig med mit jubilæum. Det var den eneste grund til, at festligholdelsen af arkivets indvielse blev lagt på netop den første dag i september. At det hele blev slået sammen havde den store fordel, at museet betalte størstedelen af udgifterne, mens der slet ikke havde været tale om noget tilskud, hvis der kun var indvielse.

En virkelig dejlig dag

Dagen blev bl.a. fejret med to store kagemænd, og det blev en virkelig dejlig dag, der godt kan betegnes som et tilløbsstykke, hvor folk på et tidspunkt stod i kø for at komme ind på biblioteket. Velkomsttalen blev holdt af kulturudvalgsformand Per Møller Jensen, og herefter holdt Brian Wiborg en helt fantastisk tale i anledning af mit jubilæum og bagefter en tale for arkivet. Efter at jeg havde takket alle, der har medvirket til arkivets flytning, skulle Per Møller Jensen og Monika Hedberg klippe den røde snor, fordi begge har en stor andel i, at arkivet er flyttet ind på biblioteket. Men inden den røde snor blev klippet, holdt Monika en lille tale for Birgitte Dyrberg og for mig og gav os hver en lille gave sammen med de verbale roser. Efter klipningen kom der hurtigt gang i nogle rundvisninger ved Jan Højgaard og John Thomsen for at skaffe plads i de overfyldte lokaler, hvor folk stod som sild i en tønde, så vinduerne måtte åbnes, fordi flere fik det dårligt,

Det blev en dag langt over forventning med en masse gaver og søde hilsner. En dag, hvor der kom besøgende helt til kl. 17, og hvor rigtig mange fik set og beundret vores flotte og velindrettede arkiv.

debat
HUSK - God tone i debatten

Mere Lokalt