Socialdemokraterne går benhårdt efter 11 mandater

Socialdemokraterne går benhårdt efter 11 mandater

På en velbesøgt generalforsamling i den social-demokratiske fællesledelse blev kandidatliste til godkendt - to af dem er fra Karup og Frederiks

27. April 2017, 07:35
 

VALGET Den socialdemokratiske kandidatliste rummer 26 personer. Der er 10 kvinder og 16 mænd.

Der er sideordnet opstilling.

Og fra avisens lokalområde finder man Anders Bertel fra Frederiks og Eva Merstrand fra Karup.

Formanden for den socialdemokratiske fællesledelse, Per Pedersen, udtaler:

- Vi har fået sammensat en spændende og kompetent kandidatliste, der rummer kandidater med stor politisk erfaring og kandidater, der dækker kommunen bredt hvad angår geografi, erhverv, alder, køn m.v. Jeg tror på, at vi med denne liste og med vores borgmesterkandidat, Per Møller Jensen, som byrådets mest erfarne politiker kan opnå et rigtigt godt valg og dermed styrke det socialdemokratiske islæt i Viborg Byråd.

Borgmesterkandidat, Per Møller Jensen, udtaler:

- Jeg glæder mig over, at vi har et stærkt hold til den kommende valgkamp. Og jeg er meget tilfreds med vores arbejdsprogram, I gode hænder.

Titlen signalerer, at borgerne kan føle sig sikre i en kommune med socialdemokratisk ledelse og at Socialdemokratiet lægger vægt på og er garant for en god kernevel-færd for borgerne i kommunen.

Velfærden under pres

- Velfærden i Danmark er under pres og vi oplever, at uligheden stiger. Det nødven-diggør efter min mening et opgør med både skattestop og udgiftsloft vedr. kommunal service og en af de mere markante udmeldinger i vores arbejdsprogram er, at vi er parate til en mindre skattestigning, hvis det er nødvendigt for at sikre en bedre servi-ce ift. børn, skolebørn, handicappede og ældre i vores kommune.

- Jeg er sikker på, at de fleste gerne vil betale lidt mere i skat, hvis det kan give omkring 25 mio. kr. til f.eks. ekstra personale i daginstitutioner og indenfor hjemmeplejen.

- Samtidig går vi til valg på, at vi fra socialdemokratisk side konsekvent siger nej til udbud på velfærdsområderne, lige som vi vil sætte øget fokus på en ligelig udvikling mellem land og by, hvorfor vi foreslår oprettelsen af et nyt politisk udvalg et såkaldt Landdistriktsudvalg.

Efter sommerferien fremlægger vi vort Valgprogram med konkretisering af politiske initiativer i den kommende byrådsperiode.

Vi satser på en mandatfremgang til valget, så vi får 11 mandater i det nye byråd. Det vil også bringe en socialdemokratisk borgmesterpost indenfor rækkevidde.

Listen ser således ud:

1 Viceborgmester Per Møller Jensen, 61 år, Viborg

2 Lærerstuderende Anders Bertel, 41 år, Frederiks

3 Afdelingsleder ved Viborg Kommune Birgith Langballe, 58 år, Stoholm

4 Voksenvejleder Birthe Harritz, 67 år, Ørum

5 Pensionist Bjarne Andersen, 68 år, Fly

6 Fhv. minister Bjørn Westh, 73 år, Skals

7 Driftschef Carsten Veje, 40 år, Overlund

8 Trykker Dan Sauer Nielsen, 49 år, Løgstrup

9 Efterlønner Else Pedersen, 62 år, Sparkær

10 Forstander Erik Junker, 53 år, Hald Ege

11 Folkeskolelærer Eva Merstrand, 51 år, Karup

12 Konsultationssygeplejerske Eva Pinnerup, 54 år, Viborg

13 Metalarbejder Finn Otkjær, 55 år, Viborg

14 Sektorformand Hanne Kjeldsen, 59 år, Viborg

15 Tolk og selvstændig Ismail Hassan, 40 år, Viborg

16 Major Jens Frederiksen, 58 år, Viborg

17 Sagsbehandler Karina Sørensen, 43 år, Vammen

18 Lagerekspedient Lars Greve, 40 år, Viborg

19 Fhv. kulturdirektør Lars Munkøe, 67 år, Viborg

20 Pensioneret overlærer Linda Thanild, 73 år, Viborg

21 Gymnasielærer Mads Panny, 37 år, Viborg

22 Faglig sagsbehandler Marianne Aaris Andersen, 40 år, Viborg

23 Assurandør Martin Sanderhoff, 47 år, Bjerringbro

24 Leder af botilbud Mette Nielsen, 45 år, Klejtrup

25 Viceforstander Niels Dueholm, 57 år, Bjerringbro

26 Leder af Borgerhuset Stationen, Steen Nysom, 54 år, Viborg

debat
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik

Ugeavisen og valg

VALG Der er valg til byrådet 21. november, og det betyder, at...

Økonomisk løft til skole og pasning

Læserbrev I begyndelse af september lykkedes det at skabe et...

Bortfald af nedrivningspulje

politik Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister...

Arbejdsmarkedsbidrag af pensionister - Hvorfor?

Læserbrev Som pensionist i Danmark, har du lov at tjene 60.000 Kr. om...

I bevægelse

idræt Med vedtagelsen af den nye idrætspolitik Viborg Kommune i...

Tænk nyt og byg med kvalitet

Når der for tiden tales meget om Taphede-projektet, så synes jeg som...