Foto: Pressefoto
Flemming Gundersen

Miljøødelæggende motorvej

11. maj 2017, 08:00
Af Flemming Gundersen. Cyklist og medlem af Viborg Byråd for Enhedslisten

LÆSERBREV En motorvej tværs gennem Viborgog andre kommuner vil være en rigtig dårlig ide. For hvad er problemet med motorveje og i det hele taget endnu mere biltrafik?

Der foregår for tiden en debat om en fremtidig midtjysk motorvej, og de borgerliges og socialdemokraternes argumenter er de sædvanlige: vækst, eksport og hurtig fremdrift på vejene. Desværre er hærvejsmotorvejen kommet et lille skridt nærmere, fordi regeringen har afsat midler til at undersøge muligheder og linjeføring for en sådan. Det var også budskabet i Venstres/Pihl Lorentsens motorvejsmøde i Hersom.

Overordnet set er transportsektoren en af de helt store syndere i udledning af CO2, en forværring af klimaproblemet, som der stort set ikke gøres noget ved. Alvorligst er biltrafikkens vækst, som afføder kravet om mere asfalt:

Motorveje generer mere biltrafik, og dermed mere trængsel.

Motorveje støjer massivt, og udleder masser af farlige partikler

Motorveje fylder og gennemskærer landskaber, og ødelægger dermed det miljø, som er grundlaget for især dyrelivet. Det går generelt tilbage i biodiversitet både for dyr og planter, og motorveje vil forværre problemerne. Uanset linjeføring vil Hærværksmotorvejen ødelægge kommunens mange øst-vestgående ådale.

Det er ikke muligt at finde gode miljømæssige løsninger på gennemskærende motorveje. De støjer og ødelægger nærmiljøet for en masse mennesker, som anført i læserbrevet i lørdags. Det er langt værre end vindmøller, som nu stort set ikke kan opstilles på land, fordi modstanderne påstår, at man bliver syg af dem, og at de støjer. Det ville være rigtig godt, hvis bekymrede borgere samlede sig til modstand mod motorveje, som er en langt større trussel mod miljø og mennesker.

Torsdag 4. maj fejrede Viborg kommune et vellykket initiativ, nemlig Den midtjyske Cykelstjerne, en markering af, at der er investeret mange penge i cykelstier de seneste år i Viborg. Men samtidig fastholder byrådet, minus Enhedslisten og SF, ideen om en Hærværksmotorvej. Det hænger trafikpolitisk slet ikke sammen.

Hvordan skal transport og trafikproblemer løses? Det kommer jeg ind på i kommende indlæg. Men her og nu skal vi have rejst en protestbevægelse mod denne motorvej Hærværksmotorvejen, som vi kalder den.

Det vil Enhedslisten gerne være med til, så lad os genstarte Jyder mod overflødige motorveje.

debat
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik

Tvangsforflyttelse

Region Midts angrebsplan, vil skubbe til den tvangsforflyttelse, der...

DF har listen klar til byråds- og regionsvalg

Dansk Folkeparti i Viborg Kommune har nu listen klar med kandidaterne...

De beskidte vejskiltes land

Danmark har generalt et godt ry, hvor der tages hensyn til natur og...

Udvikling i landområderne

Den 21. juni havde kroejer og byrådsmedlem Gregers Laigaard sat...