Foto: Arkivfoto
Finderup Øvelsesterræn byder på mange naturoplevelser og en helt speciel historie, som man kan høre mere om søndag den 11. juni

Kom med på tur i Finderup Øvelsesterræn

Søndag den 11. juni er der en sjælden mulighed for en guidet rundtur i Finderup Øvelsesterræn

29. maj 2017, 10:13

RUNDTUR Mønsted/Ravnstrup Hjemmeværnskompagni Kongenshus inviterer søndag den 11. juni til familiedag i det 1000 hektar store Finderup Øvelsesterræn, hvor kompagniet har til huse på gården Krogsgaarde.

Invitationen giver en sjælden mulighed for at høre mere om området, der til hverdag fungerer som uddannelsesområde for militæret og derfor kun er tilgængeligt i et begrænset omfang.

Indtil 1965 var området beboet af civile familier, som ernærede sig på 18 forskellige landbrug med tilhørende jord. I år er det 52 år siden, de sidste beboere forlod området, men de fleste avlsbygninger samt to stuehuse fra dengang står stadig midt i flot natur med sjælden fauna og flora.

Turen rundt i terrænnet starter og slutter ved Krogsgaarde. Herfra transporteres deltagerne så vidt muligt rundt i køretøjer.

Undervejs er der stop ved den kunstige øvelsesby Tovby og de nærliggende avlsbygninger, ved områdets to Tovgaarde. Her voksede Signe Tovgaard Jensen, Løgstrup op, og på dagen fortæller hun om sin bardom og slægt. Herfra videre til voldanlægget Paradiset, der sandsynligvis har fungeret som studefold under 1800-tallets studedrifter på vej til markeder i Tyskland.

Der gøres også holdt ved et udsigtspunkt på den østlige side af området, hvorfra der er kig ud over istidslandskabet med den udtørrede Rosborg Sø.

Til at fortælle ved de forskellige stop er, udover Signe Jensen, også Birgit Kristensen, Mønsted og født på gården Krogsgaard. Fra Finderup kommer Eigil Rasmussen og Jens Villy Nielsen og beretter. De to kørte begge som mælkekuske hos bønderne på de 18 gårde.

Feltrationer og hjemmeværn

Tilbage på Krogsgaard byder kompagniet på gratis feltfrokost og giver smagsprøver på, hvordan et moderne hjemmeværnskompagni arbejder. Der bliver blandt andet lejlighed til at kigge nærmere på udrustning og materiel.

Det er gratis at deltage , men af hensyn til evt. transport rundt i terrænet og feltrationer er det nødvendigt med tilmelding, gerne inden 5. juni.

Hjemmeværnskompagni Kongenshus har knap 300 medlemmer, heraf knap 100 som aktive.

debat
HUSK - God tone i debatten

Mere Det Sker

Karup Å-løb er på torsdag

KKIK Løbemotion arrangerer igen i år Karup Å-løb

Oplev Skandinaviens største træf for militærhistorie

I denne uge afholdes et stort træf for militærhistorie på Finderup...

Guidet vandretur til den tyske flygtningekirkegård ved Kølvrå

Under turen fortæller Dan Ersted Møller fra Viborg Museum og jeg om...

Gratis høretest på Karup Apotek

Hørelsen spiller en vigtig rolle for dit sociale liv og din...

Din lokale aftenskole nu LOF Midtjylland

LOFs lokalafdeling i Karup-området er fra dette efterår en del af LOF...

Også åbent i kirken

Menighedsrådet har arrangeret orgelkoncert og aftensang