Foto: Arkivfoto
Uden overskrift

Godt nytår

Nytårshilsen fra Anders Bertel, Frederiks (S), byrådsmedlem

27. December 2017, 14:05
 

2017 er tæt på at være slut, og der skrives om kort tid 2018. Det seneste år har været fyldt med spændende begivenheder både lokalt, og generelt i vores kommune. 

Sundhedssatellitten i Karup blev indviet, og er kommet i drift på Åbrinken. Her er det fortsat vigtigt, at borgerne har en stor grad af indflydelse på de sundhedsfremmende aktiviteter der iværksættes af personalet. Et godt eksempel her er Fars mad på Karup skole. Her er børn, forældre og bedsteforældre fælles om at lave, og tilberede et måltid i samarbejde med andre borgere fra lokalområdet. Her er både madlavning og fællesskab i centrum.

Der foregår rigtig mange ting i vores lokalområde. Det er de samme kendetegn der gør sig gældende, nemlig det frivillige initiativ og engagement. Det er væsentligt, i forhold til, at vi stadig har nogle lokalsamfund i udvikling som derved bliver attraktive for tilflyttere. I Frederiks har borgerne nu indsendt en ansøgning om byfornyelse til byrådet. Et flot projekt med flere spændende tiltag, som er tiltrængt, og vil give byen et løft. Nu gælder det om, at vi lokalpolitikere i fællesskab får fundet midlerne til byfornyelse i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2018.

En anden glædelig begivenhed i indeværende år var flytningen af lokalhistorisk arkiv sammen med folkebiblioteket i Karup. Jeg er sikker på, at det var en rigtig god beslutning, som var initieret af en flok initiativrige borgere. Nu gælder det så om at benytte vores tilbud både bibliotek og arkiv. Karup Forsamlingshus modtog i efteråret en bevilling fra Lokale- og Anlægsfonden. Et vigtigt tilskud, der sammen med den kommunale bevilling gør, at planerne forhåbentlig snart vil kunne realiseres.

Skole- og dagtilbudsområdet fortjener også at blive nævnt. Et stort flertal i byrådet besluttede tidligere på året, at der skulle tilføres kr. 25 millioner fra 2018 og frem. Her forventer jeg, at det vil være medvirkende til at give vores børn den rigtige start på tilværelsen i trygge rammer, på vores tilbud i Skelhøje, Karup, Kølvrå og Frederiks. I løbet af 2018 vil børnehaven Solo Mio i Frederiks blive udvidet med de ekstra tiltrængte m2 efter sammenlægningen. Et byggeri til samlet set kr. 11,6 millioner.

2017 har naturligvis også været præget af, at der skulle afholdes kommunal- og regionsrådsvalg. Her vil jeg gerne takke for den store lokale opbakning til arbejdet i Viborg Byråd. Jeg er naturligvis meget bevidst om, at det forpligter, og jeg vil gå ydmyg til opgaven. Jeg skal bestride posten som formand for Beskæftigelsesudvalget i den kommende byrådsperiode. En vigtig opgave, hvor et af fokusområderne er nedbringelsen af ungeledighed i Viborg Kommune. Her har byrådet en fælles opgave om, at få de unge i uddannelse og efterfølgende arbejde. Men opgaven skal også løses sammen arbejdsmarkedets parter, da det er en forudsætning, at vi kan tilbyde de rette praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Et spændende år venter forude.

Jeg vil slutte med at ønske alle et rigtig godt og lykkebringende nytår!

debat
HUSK - God tone i debatten