Foto: Viborg Kommue

Fin indvielse af grønt område i Karup

17. Juni 2017, 08:00
 

INDVIELSE Fredag den 2. juni, sidst på eftermiddagen, blev det grønne område ved Poppelvej mellem Viborgvej og Bøgevej officielt indviet. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og omkring 80 borgere mødte op for at fejre det nye, grønne område.

Arealmæssigt er der ingen ændringer sket af det grønne område, men beplantningen var blevet noget voldsom. Træerne stod meget tætte, og nogle af træerne var arter, der på sigt ville blive alt for store til området. Stort set hele den gamle beplantning er blevet fældet, jorden er blevet rodfæstet, der er plantet buske og enkelte træer, som ikke bliver så store, og som blomstrer og giver farvevariation henover året. Desuden er de tidligere, noget ældre, trappetrin til Viborgvej erstatter af en mere tilgængelig rampe. Der er opstillet fodboldmål og lavet en lille forhindringsbane.

Borgmester holdt tale

Borgmester Torsten Nielsen indledte indvielsen med en lille tale og sagde blandt andet, at tanken med området var at skabe en bedre sammenhæng med mere ensartethed i beplantningen. Det er kommunens håb, at borgerne vil få stor glæde af forskønnelsen af det grønne strøg, og han håbede, at man i højere grad, end tidligere, vil mødes til et uformelt ophold eller måske finde en anledning til en fodboldturnering vejene i mellem.

Efter talen, og i stedet for at klippe en obligatorisk rød snor, sparkede han til måls ved et af de nye fodboldmål.

Herefter blev der serveret grillede pølser, øl og vand. Fire naboer havde medbragt grill og agerede grillmestre i bedste stil.

En fin indvielse, hvor der blev snakket og hygget, mens børnene løb rundt og spillede bold.

debat
HUSK - God tone i debatten

Mere Lokalt