Foto: Arkivfoto
F.v.: Kate Vestergård, Bente Madsen, Arthur Rasmussen og Inge Nielsen ved et af de talrige bankospil, som afholdes i Grønhøj Kulturhus

Et godt sidste år for Grønhøj Kulturhus

27. Marts 2017, 08:05

GENERALFORSAMLING Ved den afholdte generalforsamling i Grønhøj Kulturhus aflagde formand, Arthur Rasmussen beretning. Han sagde blandt andet, at der i det forløbne år var godt med udlejninger.

Bankoaftenerne går stadig godt.

Der er foretaget en del udbedringer af stedet med hjælp fra sponsorer fra erhvervsdrivende i lokalområdet og Viborg Kommune. Gasfyret er udskiftet, der er kommet nye vandrør og en ny emhætte.

I år er planlagt en fornyelse af bevoksningen mellem kulturhuset og naboen, Grønhøj Kro, hvilket kommer begge parter til gode. Såfremt der er økonomi til det, indkøbes en ny opvaskemaskine.

62 husstande er medlemmer af kulturhuset.

Valg

Bente Madsen og Inge Nielsen var på valg. Bente ønskede ikke genvalg. Inge blev genvalgt og nyvalgt blev Sascha Wrtz.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig: Formand blev Arthur Rasmussen, næstformand Orla Johansen, kasserer og ansvarlig for udlejning blev Inge Nielsen. Øvrige medlemmer blev Winnie Langkær og Sascha Wrtz. Suppleanter blev Kirsten Johansen og Kate Vestergård. Revisorer blev Bo Løv-Larsen og Henrik Bøgebjerg.

debat
HUSK - God tone i debatten

Mere Lokalt

Jule-klippedag på Karup Skole

Traditionen tro var der den 1. december jule-klippedag på Karup Skole

Stort fremmøde til indvielse af nyt arkiv og 40 års jubilæum

Indvielsen af Lokalhistorisk Arkivs nye lokaler på biblioteket og mit...

Flere alvorlige ulykker under høstarbejdet

Ulykker, hvor landmænd eller medarbejdere kommer i klemme, eller på...

En god dag på heden

Velbesøgt event i Kongenshus Mindepark. 900 besøgende havde en rigtig...

Bikers mod mobning

Børn er ikke beskyttet imod alt som nogen påstår. Børn får også kræft...

En historie fra det virkelige liv

Replik fra Udbetaling-Danmark kan læses i forlængelse af læserbrevet.