Foto: Pressefoto
Torsten Nielsen

Aftale om budget 2018-21 for ældre- og sundhedsområdet

12. Juni 2017, 08:05
Af Venstre, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti i Viborg kommune

LÆSERBREV Med baggrund i de udfordringer, som er drøftet i Ældre- & Sundhedsudvalget (ÆSU) i forbindelse med budgetlægningen for 2018-21, indgår de partier, som har repræsentanter i ÆSU, følgende aftale:

Der tilføres ældre- og sundhedsområdet 11,5 mio. kr. årligt fra 2018-21 til dækning af:

Udfordringer ved flere ældre (demografi),

Driftsudgifter til flere plejeboliger (Banebo, Klejtrup, Frederiks og Sparkær),

Driftsudgifter til sundhedssatellitter.

ÆSU arbejder videre med den igangsatte analyse af kapacitetsbehov for plejeboliger med henblik på at minimere eventuelt lejetab. Denne drøftelse vil indgå i den videre budgetproces.

ÆSU løser øvrige udfordringer/ønsker på området inden for den samlede budgetramme.

Af hensyn til den videre budgetlægning - og for at give alle Byrådets partier mulighed for at tilslutte sig aftalen - fremsendes den til drøftelse og godkendelse i Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet på møderne den 14. juni og 21. juni 2017.

debat
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik