Foto: Midtjysk brand og redning
Billedet her er fra naturbranden ved Kongenshus Mindepark 8. maj i år, hvor ilden åd mellem 4-5 hektar af heden. 40 mand, 20 køretøjer og en helikopter deltog i slukningsarbejdet.

Afbrændingsforbud i Viborg Kommune

På grund af forhøjet risiko for brande er afbrænding forbudt

05. Juni 2018, 15:40
 

Det varme vejr betyder forhøjet risiko for brande i haver, på marker og i skove. Midtjysk Brand & Redning har derfor udstedt et afbrændingsforbud for Silkeborg og Viborg kommuner, som gælder fra tirsdag den 5. juni kl. 12.00.

 

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

 

Forbuddet gælder afbrænding af:

haveaffald

halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,

affald fra skovbrug,

siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt

bål, herunder i bålfade.

 

Forbuddet gælder også brug af:

ukrudtsbrænder

grill i naturen, herunder på offentlige pladser*    

* Brug af grill tillades på egen ejendom såfremt der udvises forsigtighed. Lad aske blive i den tillukkede grill.

 

Særligt til rygere: Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

 

Midtjysk Brand & Redning følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.Afbrændingsforbud i Viborg Kommune

debat
HUSK - God tone i debatten