Foto: Photographer Bjarke MacCarthy
10 skarpe i slutspurten Photographer Bjarke MacCarthy

10 skarpe i slutspurten

Læserbrev af Per Møller Jensen

13. November 2017, 14:15
 

Valgkampen er præget af mange løfter til højre og venstre  ofte i brede, positive vendinger  og ofte ufinancierede. Med rette spørger mange vælgere: Hvad er egentligt forskellen på de forskellige partier?

Til afklaring heraf kommer jeg nedenfor med 10 skarpe socialdemokratiske markeringer:

Ja-hatten:

Ja til flere penge til især handicap- og psykiatriområdet samt ældreområdet

Ja til nybyggeri og renovering af daginstitutioner for omkring 80 mio. kr. og tilsvarende folkeskoler for omkring 420 mio. kr.

Ja til nybyggeri og renovering af plejecentre for omkring 105 mio. kr.

Ja til etablering af et Hospice i Viborg Kommune

Ja til særligt fokus på landdistrikterne med et Landdistriktsudvalg, en ny Landdistriktspolitik og puljemidler til området

Ja til brug af overskudsvarme fra Apple og direkte forbrugerindflydelse på varmeproduktionen

Ja til en skærpet Udbudsstrategi med sociale klausuler og kontrol

Ja til en mindre skattestigning til sikring og udbygning af velfærden

Nej-hatten:

Nej til udbud på velfærdsområdet (drift af daginstitutioner, plejecentre m.v.)

Nej til social dumping

Er du enig i disse prioriteringer og ønsker dem gennemført, så sig ja til et mandatmæssigt styrket A-hold i Viborg Byråd så er du I gode hænder.

debat
HUSK - God tone i debatten