Ældrerådsvalget 2017 i Viborg Kommune:

Læserbrev af Bent Færge

09. November 2017, 12:05
 

Når vi ældre skal stemme til Ældrerådet i Viborg, så er det vigtigt, at vi kommer omkring i alle hjørner i Kommunen, og det gælder ligeledes for at skabe større bredde og bedre forståelse for de lidt mindre samfund i den store Kommune ikke mindst for de ÆLDRE.

Ældrerådet er rådgivende for Byrådet og skal høres i alle sager der vedrører alle ældre og har en rådgivende funktion ved udarbejdelse af kommunens ældrepolitik og kan fremkomme med forslag til for eksempel byggeri af ældreboliger - plejecenter med mere.

Værdighedspolitik er af stor betydning for alle, og en person som sætter det i højsædet og som vil holde politikerne op på deres løfter er Martin Ditlevsen..så husk det når du skal sætte dit X den 21 november.

debat
HUSK - God tone i debatten