I forrige uge blev det besluttet i Viborg Byråd at bevillige 1.363....